erb obce Opařany

ObecOpařany

Opařany, Hodušín, Nové Dvory, Olší, Oltyně, Podboří, Skrýchov u Opařan
 • Opařany

  Opařany

 • Opařany

  Opařany

 • Opařany

  Opařany

 • Oltyně

  Oltyně

 • Hodušín

  Hodušín

 • Opařany

  Opařany

 • Hodušín

  Hodušín

 • Olší

  Olší

 • Opařany

  Opařany

 • Opařany

  Opařany

 • Nové Dvory

  Nové Dvory

 • Skrýchov u Opařan

  Skrýchov u Opařan

 • Skrýchov u Opařan

  Skrýchov u Opařan

 • Olší

  Olší

 • Hodušín

  Hodušín

 • Podboří

  Podboří

 • Skrýchov u Opařan

  Skrýchov u Opařan

 • Podboří

  Podboří

 • Podboří

  Podboří

 • Opařany

  Opařany

e-Podatelna

E - podatelna

Obec Opařany - podatelna

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

Opařany 30
39161 Opařany
Telefon: 381 287 028
Fax: 381 287 215

Elektronická adresa podatelny, adresa elektronické pošty:

strarosta@oparany.cz

Datová schránka:

fhzb5vu

Další možnosti elektronické komunikace:

webovým formulářem na této stránce, faxem na faxové číslo: 381 287 215

Úřední hodiny podatelny:

Pondělí: 07,00-12,00 a 13,00-15,00
Úterý: 07,00-12,00 a 13,00-15,00
Středa: 07,00-12,00 a 13,00-17,00
Čtvrtek: 07,00-12,00 a 13,00-15,00
Pátek: 07,00-12,00

Přehled datových formátů, ve kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů:

Acrobat Reader (.pdf), obrazové přílohy (.jpg, .jpeg/jfif, .tif/tiff, .png, .mpeg-2, .mpeg-1, .gif), zvukové přílohy (.mp3, .mp2, .pcm, .wav), databázové přílohy (.xml), textové přílohy (.doc/docx/rtf, .txt, .xls).
Podatelna v žádném případě nepřijímá spustitelné soubory (*.com, *.exe, *.vbs, *.pif atd.)!

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů:

Datové zprávy lze doručit na technických nosičích - CD, DVD, flash disk.

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných systémem:

Pokud datová zpráva obsahuje škodlivý kód, není považována za doručenou na podatelnu.
Elektronická podatelna provádí kontrolu, zda přijaté podání v elektronické podobě je čitelné, zda je podepsala osoba uvedená na kvalifikovaném certifikátu a zda je certifikát platný. Pokud je při této kontrole zjištěno, že toto podání má vady, postupuje se dále dle příslušných ustanovení správního řádu.

Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu, který není podáním nebo podnětem a nelze jej vyřídit podle jiného právního předpisu:

Pokud příjemce zjistí, že dokument doručený v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopna určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění.
Nepodaří-li se vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, příjemce dokument dále nezpracovává. Není-li příjemce schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.


Pro komunikaci s úřadem můžete využít také webový formulář:

Příloha ( soubor typu PDF, max 5MB)

Aktivně se snažíme zamezit zasílání SPAMu, který je zasílán do našich stránek. Proto prosíme, odpovězte jednou číslicí na následující otázku:

Kolikátý měsíc v roce je leden?

 

Oznámení zahájení územního řízení - Veřejné osvětlení - Opařany - střed
více
Usnesení z jednání RO Opařany č. 7 ze dne 10.4.2019
více
Schválené rozpočtové změny č. 4/2019
více
Materiály pro 3. zasedání Zastupitelstva obce Opařany
více
Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva obce Opařany
více
Pálení čarodějnic v Opařanech - 30. dubna 2019
více
Stavba májky
více
Sousedské velikonoční posezení 21.dubna 2019
více
Prodej kuřiček - Opařany 26. dubna 2019
více
Prodejní výstava květin - Radimovice u Želče - 26. - 27. dubna 2019
více
Veřejná vyhláška- územní rozhodnutí- Stádlec- vodovod
více
Sběr železného šrotu - pátek 26. dubna 2019
více
Uzavření lékárny v Opařanech - 15. - 19. 4. 2019
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie -Oltyně - celá obec - 30.4.2019
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie -Oltyně - část - 25.4.2019
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie -Oltyně - část - 23.4.2019
více
Zápis dětí do MŠ Opařany - 9. a 10. května 2019
více
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o opatřeních odchylných od některých ustanovení lesního zákona
více
Uzavření sběrného dvora obce Opařany - 22. dubna 2019
více
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu
více
Veř.vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici 1/19 a 1/29 v k.ú. Oltyně
více
Čarodějnická diskotéka - 27.4.2019
více
Změna provozu pojízdné pekárny Zlivice
více
Schválené rozpočtové změny č. 3/19
více
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu, konaných ve dnech 24. - 25. května 2019
více
Catering na klíč
více
Prodej chovné drůbeže
více
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci - stav k 1.2.2019
více
Schválené rozpočtové změny č. 2/19
více
Schválené rozpočtové změny č. 1/19
více
Hlášení místního rozhlasu - 10.1.2019
více
Zpravodaj Opařan - 2019
více
Svazek obcí mikroregionu Táborsko - schválený rozpočet na rok 2019
více
Oznámení o vyhlášení revize údajů v katastru nemovitostí k. ú. Olší u Opařan
více
Oznámení o vyhlášení revize údajů v katastru nemovitostí k. u. Oltyně
více
Schválený střednědobý rozpočtový výhled obce Opařany na období 2020 - 2021
více
Schválený rozpočet obce Opařany na rok 2019
více
Osvědčení o účasti v certifikaci lesů - 2018 - 2021
více
Víceúčelové sportovní hřiště Opařany - změna telefonního čísla
více
Schválený Závěrečný účet obce Opařany za rok 2017
více
Osvědčení o úspoře emisí za rok 2017
více
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů
více
Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Táborsko za rok 2017
více
Schválený střednědobý rozpočtový výhled obce Opařany na období 2019 - 2020
více
Digitální povodňový plán obce Opařany
více
Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
více
Oznámení o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace - JUNÁK, přístav Třináctka Opařany
více
Žádost o změnu územního plánu
více
Bezhotovostní platba místních poplatků
více
SMS InfoKanál obecní rozhlas do kapsy
více
Knihovna ve Skrýchově u Opařan - otevírací doba
více