Kulturní akce
Svatováclavská pouť - Hodušín - 18. září 2020
Koncert Stará pešatová v Restauraci Na Staré poště - 24. října 2020
Setkání seniorů obce Opařany - 14. listopadu 2020
Divadlo KAPOTA v Restauraci Na Staré poště v Opařanech - 17. října 2020
Varhanní koncert se zpěvem - 26. září 2020