Kulturní akce
6. Dobročinný adventní bazárek - 10. prosince 2019
Tradiční Adventní koncert pro DPN Opařany - 12. prosince 2019
9. Den kronik - DPN Opařany - 10. prosince 2019
Český varhanní festival - 7. prosince 2019
Adventní čas
Setkání seniorů obce Opařany - 14. prosince 2019
13. Sportovní ples - 7. prosince 2019
Předávání Betlémského světla a vánoční vytrubování - 21. prosince 2019