O obci Opařany

První písemná zmínka o Opařanech se datuje do roku 1268, kdy tvrz Opařany spolu s pivovarem koupil Přemysl Otakar II. Obec Opařany se prvotně skládala ze dvou vsí: Opařany a Opařanky. V husitské době náležely Opařany přechodně k Táboru, pak Janu z Rožmberka a Matěji z Dubče. Po roce 1437 zůstali městu Táboru až do roku 1547.

Období třicetileté války se na obci i jejím nejbližším okolí negativně podepsalo úbytkem osídlení a zpustnutím pozemků a budov. Po krátkém vlastnictví Františky Zlatové začátkem 18. století koupila statek a dva poplužní dvory s příslušnými pozemky Jezuitská kolej sv. Ignáce v Praze a připojila ho k panství dobronickému a bernartickému. Po zrušení řádu v roce 1773připadl majetek studijnímu fondu a byl posléze zakoupen knížecím rodem Paarů (v roce 1825).

Jezuité zde v roce 1727 vystavěli svou rezidenci a později i kostel sv. Františka Xaverského, který stavěl Kilián Ignác Dientzenhofer, jako kopii kostela v pražském Klementinu. Po zrušení řádu jezuitů tu byla v roce 1785 založena fara. Jezuitská rezidence měla zřejmě řadu uplatnění. Podle různých pramenů sloužila jako středisko pro výchovu kazatelů a misionářů. Roku 1829 získal zámek do správy Zemský ústav pro choromyslné a zřídil v něm letní sanatorium. Od roku 1923 slouží jako dětská psychiatrická léčebna.

zdroj: wikipedia.org


Aktuálně

Aktuální informace o koronaviru COVID - 19   

https://vlada.cz

https://koronavirus.mzcr.cz

https://special.novinky.cz/covid-19/

https://www.kraj-jihocesky.cz/koronavirus-preventivni-informace

 

Speciální stránka Hasičského záchranného sboru ČR

https://www.hzscr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-video-informace-rady-a-doporuceni.aspx

 

Informace k nakládání s odpadem v době epidemie od SZÚ a MŽP

http://www.szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-1

https://www.mzp.cz/cz/news_20201903-Doporuceni-pro-nakladani-pouzitymi-osobnimi-ochrannymi-pomuckami

________________________________________________________________________________

V souladu s usnesením vlády ČR ze dne 15. března 2020 č. 2015, o přijetí krizového opatření

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN OBECNÍHO ÚŘADU OPAŘANY OD 16.3.2020 – DO ODVOLÁNÍ

 

PO              08,00   -   11,00 hodin

ST               14,00   -   17,00 hodin

Obec Opařany žádá občany, aby služby úřadu využívali pouze v nutných a neodkladných záležitostech.

________________________________________________________________________________

Uzavření sběrného dvora obce Opařany

Společnost RUMPOLD  s.r.o. sděluje, že sběrný dvůr komunálních odpadů bude od 16. března 2020 do odvolání UZAVŘEN. Žádáme občany, aby odpady uchovávali ve svých nemovitostech a nezakládali černé skládky v okolí obce.

Od tohoto data je nadále uzavřen vstup OBČANŮM na skládku v Želči, mimo provoz bude i pokladna na provozovně v Táboře i na skládce v Želči.

Skládka v Želči pro PRÁVNICKÉ OSOBY (t. j. firmy a živnostníky) je otevřená, a to za předpokladu dodržování nezbytných opatření.

Sběr a svoz komunálního odpadu a separovaných odpadů pokračuje i nadále beze změn.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Středisková knihovna Opařany

nabízí klientům možnost výpůjčky knih a časopisů v omezeném režimu. Knihy je možno si vybrat na internetu v online katalogu knihovny, který je dostupný na webových stránkách knihovny, a objednat si je předem telefonicky nebo přes email knihovna.oparany@seznam.cz. Paní Ťoupalová knihy připraví a vy si je vyzvednete osobně ve středu od 13,30 do 16,00. Občanům seniorům nabízíme možnost donášky knih domů. V tomto případě volejte telefonní číslo knihovny 381 287 915 nebo na telefon starostky 724 180 882 a naši dobrovolníci Vám knihy rádi donesou.

Knihovna nabízí knihy také pro neregistrované čtenáře. Mohou si objednat balíček knih, které jsou vyřazeny z evidence knihovny – např. detektivky, romantické či dětské knížky.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Omezení služeb v obci Opařany

Lékaři zdravotního střediska v Opařanech oznamují, že po dobu trvání nouzového stavu a platnosti mimořádných opatření uzavírají čekárny svých ordinací. Ošetřováni budou pouze pacienti s akutními potížemi, a to po předchozí telefonické konzultaci.


Obec Opařany apeluje na starší občany, aby s ohledem na své zdraví nevycházeli mezi lidi, a v této souvislosti obec nabízí pro své občany seniory možnost zajištění nákupu základních potravin, drogerie, hygienických potřeb či vyzvednutí nezbytných léků. Pro zajištění této pomoci volejte telefonní číslo starostky 724 180 882.


Obec Opařany jako zřizovatel MŠ oznamuje, že dnem 16. března 2020 přerušuje provoz MŠ Opařany, a to až do odvolání.


Základní škola Opařany oznamuje, že školní jídelna dnem 16. března 2020 ruší až do odvolání obědy pro všechny mimoškolní strávníky.


Obec Opařany dále oznamuje, že připravovaná sbírka pro Diakonii Broumov v plánovaném termínu neproběhne.


V souvislosti s nastalou epidemiologickou situací a zásadním nedostatkem ochranných pomůcek pro zdravotníky se přerušuje provoz odběrového místa v areálu DPN Opařany. V urgentních případech je možné využít odběru krve v laboratoři Poliklinika Tábor, Budějovická 553 denně 7:00 – 10:00. Děkujeme Vám za pochopení složité situace. Informace tel. 775 312 755, vedoucí laboratoře: Mgr. Michaela Bursíková.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Regulační opatření Jihočeského kraje pro veřejnou dopravu

Regulační opatření Jihočeského kraje na dobu od 17. 03. 2020 00:00 hod. do 24.03.2020 06:00 hod pro Veřejnou linkovou dopravu uvádí:

  • Zakazuje se nástup předními dveřmi ve všech vozidlech zařazených do dopravní obslužnosti Jihočeského kraje (linková autobusová doprava)
  • Cestující nebudou odbaveni řidičem (JÍZDNÉ ZDARMA)

Dopravce dále z důvodu preventivních opatření kvůli zpomalení šíření koronaviru zpřísňuje hygienická opatření pro cestující následujícím způsobem. Od 18. 3. 2020 0:00 platí zákaz vstupu do autobusů MHD a linkové autobusové dopravy osobám bez zakrytí úst a nosu (rouškou, šátkem, šálou či podobnou ochranu proti šíření nákazy vzdušnou cestou).

Děkujeme za pochopení a za dodržování nařízených pravidel.

COMETT PLUS, spol. s r. o.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informace od společnosti ČEVAK

Společnost ČEVAK a.s. jako provozovatel vodovodů a kanalizací bedlivě sleduje a vyhodnocuje informace o šíření a způsobech přenosu koronavirové infekce způsobující nemoc COVID-19. Na základě informací Světové zdravotnické organizace, Státního zdravotního ústavu, hygienických stanic a dalších institucí vás chceme ujistit, že pitná voda dodávaná námi provozovaným vodovodem je v pořádku a lze ji používat bez jakýchkoliv omezení.

S ohledem na potenciální možnost výskytu koronaviru ve vodě odpadní je nezbytně nutné striktně dodržovat doporučená hygienická opatření a minimalizovat možnost lidského kontaktu s odpadní vodou. To se týká i našich zaměstnanců, kteří omezí činnosti prováděné na kanalizacích a čistírnách odpadních vod na nezbytné minimum.

Rozhodli jsme se současně, při respektování nařízení a doporučení vlády České republiky, přijmout opatření minimalizující kontakt našich zaměstnanců s třetími osobami i navzájem. Z tohoto důvodu je do objektů společnosti zakázán vstup nepovolaným osobám, výrazně omezena je činnost zákaznických center, přerušena je možnost hotovostních plateb na pokladnách. Řada našich zaměstnanců pracuje mimo své stálé pracoviště. Podrobnější informace jsou uvedeny na našich webových stránkách.

S ohledem na přijatá opatření si dovolujeme požádat naše zákazníky, aby řešili pouze neodkladné záležitosti a pomohli nám tím zajistit bezpečné dodávky pitné vody a bezproblémové odvádění odpadních vod i v následujícím období.

Dne 16.3.2020

Vedení společnosti ČEVAK a.s.

     

                                                                                                                                                                                                                                                                 


Anketa

Počasí v Opařanech

pátek 3.4.2020
den: 10°C
noc: 4°C
sobota 4.4.2020
den: 11°C
noc: 1°C
neděle 5.4.2020
den: 13°C
noc: 3°C

Zpravodaj obce

Zpravodaj Opařan - 2019

Zpravodaj Opařan - 2018

Zpravodaj Opařan - 2017

Zpravodaj Opařan - 2016Kalendář událostí v obci


Registrace pro odběr novinek

Ikona - Registrace pro odebírání novinek


Aktuality

Oznámení - zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Opařany
více
Zrušení 22. ročníku výstavy plemenného skotu
více
Hřbitovy
více
Řád pro veřejná pohřebiště v Opařanech a Hodušíně
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Opařany - část - domy č. p. 1, 82, 91, 107 a 176 - 21.4.2020
více
Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie
více
Hlášení místního rozhlasu - 31.3.2020
více
Usnesení vlády ČR - Sbírka - částka č. 51 - krizová opatření
více
Hlášení místního rozhlasu - 26.3.2020
více
Hlášení místního rozhlasu - 25.3.2020
více
Tisková zpráva MŽP ČR - prominutí úkonů
více
Hlášení místního rozhlasu - 24.3.2020
více
Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č. 8/2020 ze dne 23. března 2020, o regulačním opatření v dopravě za nouzového stavu
více
Usnesení vlády ČR - Sbírka - částka č. 45 - krizová opatření
více
Sbírka na podporu Diakonie Broumov
více