EU MMR logo
Úřední deska
6. zasedání Zastupitelstva obce Opařany
25. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Schválené rozpočtové změny č. 13/19
Usnesení z jednání RO Opařany č. 18 ze dne 27.11.2019
Záměr obce - propachtování lesních pozemků v majetku Obce Opařany
Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu ZŠ a MŠ Opařany na období 2021 - 2022
Návrh nákladů rozpočtu ZŠ a MŠ Opařany na rok 2020
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu Obce Opařany na období 2021 - 2022
Návrh rozpočtu Obce Opařany na rok 2020
Návrh změny opatření obecné povahy č. 1/2015 - výjimka ze základních ochranných podmínek bobra evropského
Schválené rozpočtové změny č. 12/19
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin
Schválené rozpočtové změny č. 11/2019
Rozpočtové opatření č. 2/19 Svazku obcí mikroregionu Táborsko
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci - stav k 1.8.2019
Schválené rozpočtové změny č. 10/19
Schválené rozpočtové změny č. 9/19
Schválené rozpočtové změny č. 8/19
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jč. kraje v roce 2019 - Opařany - oprava kanalizace - č. smlouvy SDO/OREG/221/19
Rozpočtové opatření č. 1/19 Svazku obcí mikroregionu Táborsko
Schválený Závěrečný účet obce Opařany za rok 2018
Schválené rozpočtové změny č. 7/19
Svazek obcí mikroregionu Táborsko - schválený ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2018
Schválené rozpočtové změny č. 6/19
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o opatřeních odchylných od některých ustanovení lesního zákona
Schválený střednědobý rozpočtový výhled obce Opařany na období 2019 - 2020
Schválené rozpočtové změny č. 5/19
Schválené rozpočtové změny č. 4/19
Schválené rozpočtové změny č. 3/19
Schválené rozpočtové změny č. 2/19
Schválené rozpočtové změny č. 1/19
Svazek obcí mikroregionu Táborsko - schválený rozpočet na rok 2019
Úřední deska - archiv změn