EU MMR logo
Úřední deska
7. zasedání Zastupitelstva obce Opařany
Schválené rozpočtové změny č. 1/20
Veřejné projednání ideové studie TĚLOCVIČNA OPAŘANY - 27. února 2020
Svazek obcí mikroregionu Táborsko - schválený rozpočet na rok 2020
Schválený střednědobý rozpočtový výhled obce Opařany na období 2021 - 2022
Schválený rozpočet obce Opařany na rok 2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP vydané Mze pod č.j. 18918/2019-MZE-16212, ze dne 3.4.2019
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci - stav k 1.8.2019
Schválený Závěrečný účet obce Opařany za rok 2018
Svazek obcí mikroregionu Táborsko - schválený ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2018
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o opatřeních odchylných od některých ustanovení lesního zákona
Úřední deska - archiv změn