EU MMR logo
Úřední deska
Rozhodnutí - úplná uzavírka silnice I/29 v místě mostu ev. č. 29-009, k. ú. Srlín, okres Písek
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - úplná uzavírka silnice I/29 - oprava mostu přes Smutná, ev. č. 29-009
Záměr Jč kraje ODSH - směna pozemku p. č. 549/14 v k. ú. Skrýchov u Opařan
Záměr Jč kraje ODSH - prodej pozemku p. č. 549/15 v k. ú. Skrýchov u Opařan
Návrh Závěrečného účtu obce Opařany za rok 2019
Záměr obce Opařany s pronájmem bytu č. 4 ve Skrýchově u Opařan č. p. 50
Usnesení z jednání RO Opařany č. 27 ze dne 19.5.2020
Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí v k. ú. Podboří
Schválené rozpočtové změny č. 5/20
Opatření obecné povahy - lesy
Schválené rozpočtové změny č. 4/20
Schválené rozpočtové změny č. 3/20
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci - stav k 1.2.2020
Schválené rozpočtové změny č. 2/20
Schválené rozpočtové změny č. 1/20
Svazek obcí mikroregionu Táborsko - schválený rozpočet na rok 2020
Schválený střednědobý rozpočtový výhled obce Opařany na období 2021 - 2022
Schválený rozpočet obce Opařany na rok 2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP vydané Mze pod č.j. 18918/2019-MZE-16212, ze dne 3.4.2019
Schválený Závěrečný účet obce Opařany za rok 2018
Svazek obcí mikroregionu Táborsko - schválený ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2018
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o opatřeních odchylných od některých ustanovení lesního zákona
Úřední deska - archiv změn