EU MMR logo
Úřední deska
Schválené rozpočtové změny č. 11/22
Usnesení z jednání RO Opařany č.3 ze dne 30.11.2022
Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva obce Opařany
Veřejná vyhláška- Stanovení místní úpravy provozu - obec Opařany
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Aukční vyhláška č. CTA/083A/2022
Návrh rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Táborsko na rok 2023
Veřejná vyhláška- Stanovení místní úpravy provozu - Opařany
EXCALIBUR ARMY - aktualizace bezpečnostní zprávy - vyjádření
Návrh nákladů ZŠ a MŠ Opařany na rok 2023
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Opařany 2023 a střednědobý výhled na období 2024 až 2025
Návrh střednědobého výhledu obce Opařany na období 2024 - 2025
Návrh rozpočtu obce Opařany na rok 2023
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny č.1 územního plánu Bernartice - veřejné projednání
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta ČR
Veřejná vyhláška - Opatření obecní povahy ,kterým se s účinností od 1.1.2023 mění OOP MZE pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020, ve znění OOP č.j. MZE-49892/2021-16212 ze dne 14.9.2021
Schválené rozpočtové změny č. 10/22
Schválené rozpočtové změny č. 9/22
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci - stav k 1.8.2022
Schválené rozpočtové změny č. 8/22
Rozpočtové opatření č. 2/2022 Svazku obcí mikroregionu Táborsko
Schválené rozpočtové změny č. 7/22
Schválené rozpočtové změny č. 6/22
Rozpočtové opatření č. 1/2022 Svazku obcí mikroregionu Táborsko
Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Táborsko za rok 2021
Schválené rozpočtové změny č. 5/22
Schválené rozpočtové změny č. 4/22
Schválené rozpočtové změny č. 3/22
Schválené rozpočtové změny č. 1/22
Svazek obcí mikroregionu Táborsko - Oznámení o zveřejnění - schválený rozpočet 2022 a střednědobý výhled 2023 - 2025
Schválený střednědobý rozpočtový výhled obce Opařany na období 2023 - 2024
Schválený rozpočet obce Opařany na rok 2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecní povahy ,kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy MZE pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020 a č.j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27.7.2020
Darovací smlouva - JUNÁK - přístav Třináctka Opařany
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP vydané Mze pod č.j. 18918/2019-MZE-16212, ze dne 3.4.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o opatřeních odchylných od některých ustanovení lesního zákona
Schválené rozpočtové změny č. 2/22
Svazek obcí mikroregionu Táborsko - schválený rozpočet pro rok 2022
Svazek obcí mikroregionu Táborsko - schválený střednědobý výhled rozpočtu 2023 - 2025
Úřední deska - archiv změn