EU MMR logo
Úřední deska
Rozhodnutí - veřejná vyhláška - povolení stavby vodního díla "Vodovod Podboří"
Skrýchov - přerušení dodávky el. energie
Zápis do MŠ Opařany
Schválené rozpočtové změny č. 3/21
Usnesení z jednání RO Opařany č. 41 ze dne 31.3.2021
Záměr obce Opařany s pronájmem (pachtem) 2 zahrádek v kolonii u ZD Opařany
Záměr obce Opařany s prodejem pozemků v k. ú. Olší u Opařan
SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2021
Výběrové řízení - Ředitel/ka Domova pro seniory Bechyně
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci - stav k 1.2.2021
Oznámení ZŠ a MŠ Opařany - zápis dětí do 1. třídy - 14. - 15.4.2021
Schválené rozpočtové změny č. 2/21
Oznámení Českého statistického úřadu ze dne 9.2.2021 o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice
Schválené rozpočtové změny č. 1/21
Svazek obcí mikroregionu Táborsko - Schválený rozpočet na rok 2021
Schválený střednědobý rozpočtový výhled obce Opařany na období 2022 - 2023
Schválený rozpočet obce Opařany na rok 2021
Darovací smlouva - JUNÁK - přístav Třináctka Opařany
Schválený Závěrečný účet obce Opařany za rok 2019
Svazek obcí mikroregionu Táborsko - schválený ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP vydané Mze pod č.j. 18918/2019-MZE-16212, ze dne 3.4.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o opatřeních odchylných od některých ustanovení lesního zákona
Úřední deska - archiv změn