EU MMR logo
Úřední deska
Zápis Zastupitelstva obce Opařany z jednání č. 6 ze dne 17. května 2023
Schválené rozpočtové změny č. 4/2023
Schválené rozpočtové změny č. 3/2023
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Táborsko za rok 2022
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci - stav k 1.2.2023
Schválené rozpočtové změny č. 2/2023
Schválené rozpočtové změny č. 1/2023
Schválený rozpočet Svazku obcí mikroregionu Táborsko na rok 2023
Schválený střednědobý rozpočtový výhled obce Opařany na období 2024 - 2025
Schválený rozpočet obce Opařany na rok 2023
Veřejná vyhláška -opatření obecné povahy, kterým se s účinností od 1.1.2023 mění opatření obecné povahy vydané MZE pod č.j. 17110/2020-MZE ze dne 2.4.2020, ve znění OOP č. j. MZE-49892/2021-16212
Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Táborsko za rok 2021
Darovací smlouva - JUNÁK - přístav Třináctka Opařany
Svazek obcí mikroregionu Táborsko - schválený střednědobý výhled rozpočtu 2023 - 2025
Úřední deska - archiv změn