EU MMR logo
Úřední deska
Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Opařany- část - domy č. p. - dle přílohy - 7.11.2019 od 9 do 14 hodin
Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Opařany- část - domy č. p. - dle přílohy - 7.11.2019 od 8 do 9 hodin
Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ v k. ú. Olší u Opařan
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin
24. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/19 -Zárybničná Lhota, Oltyně, Drhovice
Povolení stavby vodního díla s názvem "Stádlec - vodovod pro místní části Křída, Hájky, Slavňovice" - doručení veřejnou vyhláškou
Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Hodušín - část - domy č. p. 2, 3, 5 a 7 - 23.10.2019
Dražební vyhláška C/D4/2019 - pozemek p. č. 933/1 v k. ú. Bežerovice
Schválené rozpočtové změny č. 11/2019
Veřejná vyhláška - doručení návrhu 4. aktualizace zásad územního rozvoje Jč kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace o možnosti uplatnit připomínky k zpracovanému návrhu
Rozpočtové opatření č. 2/19 Svazku obcí mikroregionu Táborsko
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci - stav k 1.8.2019
Schválené rozpočtové změny č. 10/19
Schválené rozpočtové změny č. 9/19
Schválené rozpočtové změny č. 8/19
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jč. kraje v roce 2019 - Opařany - oprava kanalizace - č. smlouvy SDO/OREG/221/19
Rozpočtové opatření č. 1/19 Svazku obcí mikroregionu Táborsko
Schválený Závěrečný účet obce Opařany za rok 2018
Schválené rozpočtové změny č. 7/19
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - k. ú. Nové Dvory u Opařan
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - k. ú. Skrýchov u Opařan
Svazek obcí mikroregionu Táborsko - schválený ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2018
Schválené rozpočtové změny č. 6/19
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o opatřeních odchylných od některých ustanovení lesního zákona
Schválený střednědobý rozpočtový výhled obce Opařany na období 2019 - 2020
Schválené rozpočtové změny č. 5/19
Schválené rozpočtové změny č. 4/19
Schválené rozpočtové změny č. 3/19
Schválené rozpočtové změny č. 2/19
Schválené rozpočtové změny č. 1/19
Svazek obcí mikroregionu Táborsko - schválený rozpočet na rok 2019
Úřední deska - archiv změn