EU MMR logo
Úřední deska
5. zasedání Zastupitelstva obce Opařany
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Táborsko za rok 2022
Usnesení z jednání RO Opařany č. 9 ze dne 15.3.2023
Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Opařany - 12.-13. dubna 2023
25. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Volby do školské rady 2023- 2026 při ZŠ při DPN Opařany
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci - stav k 1.2.2023
Schválené rozpočtové změny č. 2/2023
Schválené rozpočtové změny č. 1/2023
Schválený rozpočet Svazku obcí mikroregionu Táborsko na rok 2023
Schválený střednědobý rozpočtový výhled obce Opařany na období 2024 - 2025
Schválený rozpočet obce Opařany na rok 2023
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin
Veřejná vyhláška -opatření obecné povahy, kterým se s účinností od 1.1.2023 mění opatření obecné povahy vydané MZE pod č.j. 17110/2020-MZE ze dne 2.4.2020, ve znění OOP č. j. MZE-49892/2021-16212
Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Táborsko za rok 2021
Darovací smlouva - JUNÁK - přístav Třináctka Opařany
Svazek obcí mikroregionu Táborsko - schválený střednědobý výhled rozpočtu 2023 - 2025
Úřední deska - archiv změn