EU MMR logo
Úřední deska
Schválené rozpočtové změny č. 6/22
Usnesení z jednání RO Opařany č. 61 ze dne 29.6.2022
Rozpočtové opatření č. 1/2022 Svazku obcí mikroregionu Táborsko
Zápis Zastupitelstva obce Opařany z jednání č. 23 ze dne 22. 6. 2022
Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Táborsko za rok 2021
Schválené rozpočtové změny č. 5/22
Informace k volbám do Zastupitelstva obce Opařany 2022
Oznámení o stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Opařany pro volební období 2022 - 2026
Schválené rozpočtové změny č. 4/22
Návrh závěrečného účtu za rok 2021

Svazek obcí mikroregionu Táborsko k 31.12.2021


Schválené rozpočtové změny č. 3/22
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci - stav k 1.2.2022
Schválené rozpočtové změny č. 1/22
Svazek obcí mikroregionu Táborsko - Oznámení o zveřejnění - schválený rozpočet 2022 a střednědobý výhled 2023 - 2025
Schválený střednědobý rozpočtový výhled obce Opařany na období 2023 - 2024
Schválený rozpočet obce Opařany na rok 2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecní povahy ,kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy MZE pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020 a č.j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27.7.2020
Darovací smlouva - JUNÁK - přístav Třináctka Opařany
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP vydané Mze pod č.j. 18918/2019-MZE-16212, ze dne 3.4.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o opatřeních odchylných od některých ustanovení lesního zákona
Úřední deska - archiv změn