EU MMR logo
Úřední deska
Zápis Zastupitelstva obce Opařany z jednání č. 22 ze dne 11. 5. 2022
Oznámení o přerušení dodávky el. energie - 31.5.2022 - Opařany - část (dle rozpisu)
Oznámení o stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Opařany pro volební období 2022 - 2026
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Libor Falada
Výzva k odstranění odstaveného vozidla
Schválené rozpočtové změny č. 4/22
Usnesení z jednání RO Opařany č.59 ze dne 28.4.2022
Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2022
Veřejná vyhláška - 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jč. kraje - veřejné projednání
Návrh závěrečného účtu za rok 2021

Svazek obcí mikroregionu Táborsko k 31.12.2021


Schválené rozpočtové změny č. 3/22
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci - stav k 1.2.2022
Schválené rozpočtové změny č. 1/22
Svazek obcí mikroregionu Táborsko - Oznámení o zveřejnění - schválený rozpočet 2022 a střednědobý výhled 2023 - 2025
Schválený střednědobý rozpočtový výhled obce Opařany na období 2023 - 2024
Schválený rozpočet obce Opařany na rok 2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecní povahy ,kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy MZE pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020 a č.j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27.7.2020
Závěrečný účet obce Opařany za rok 2020
Svazek obcí mikroregionu Táborsko - schválený ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2020
Darovací smlouva - JUNÁK - přístav Třináctka Opařany
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP vydané Mze pod č.j. 18918/2019-MZE-16212, ze dne 3.4.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o opatřeních odchylných od některých ustanovení lesního zákona
Úřední deska - archiv změn