EU MMR logo
Úřední deska
Uzavření sběrného dvora Opařany
Záměr obce Opařany s prodejem pozemku v k. ú. Olší u Opařan
Záměr obce Opařany s prodejem pozemku v k. ú. Opařany
Zápis Zastupitelstva obce Opařany z jednání č. 5 ze dne 11.9.2019
Usnesení z jednání RO Opařany č. 14 ze dne 11.9.2019
Oznámení o vyložení návrhu změněné mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) na parcelách č. 333/9 a 333/10 v k. ú. Olší u Opařan
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci - stav k 1.8.2019
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - "Stádlec - vodovod pro místní části Křída, Hájky, Slavňovice"
Veřejná vyhláška-prodloužení platnosti stavebního povolení - Opařany - kanalizace a ČOV Podboří
Schválené rozpočtové změny č. 10/19
Schválené rozpočtové změny č. 9/19
Schválené rozpočtové změny č. 8/19
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jč. kraje v roce 2019 - Opařany - oprava kanalizace - č. smlouvy SDO/OREG/221/19
Rozpočtové opatření č. 1/19 Svazku obcí mikroregionu Táborsko
Schválený Závěrečný účet obce Opařany za rok 2018
Schválené rozpočtové změny č. 7/19
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - k. ú. Nové Dvory u Opařan
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - k. ú. Skrýchov u Opařan
Svazek obcí mikroregionu Táborsko - schválený ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2018
Schválené rozpočtové změny č. 6/19
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o opatřeních odchylných od některých ustanovení lesního zákona
Schválený střednědobý rozpočtový výhled obce Opařany na období 2019 - 2020
Schválené rozpočtové změny č. 5/19
Schválené rozpočtové změny č. 4/19
Schválené rozpočtové změny č. 3/19
Schválené rozpočtové změny č. 2/19
Schválené rozpočtové změny č. 1/19
Svazek obcí mikroregionu Táborsko - schválený rozpočet na rok 2019
Úřední deska - archiv změn