EU MMR logo
Úřední deska
Zahájení aktualizace BPEJ v k. ú. Podboří
Zápis Zastupitelstva obce Opařany z jednání č. 16 ze dne 9. 7. 2021
Závěrečný účet obce Opařany za rok 2020
Schválené rozpočtové změny č. 6/21
Rozpočtové opatření č. 2/21 Svazku obcí mikroregionu Táborsko
Svazek obcí mikroregionu Táborsko - schválený ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2020
Schválené rozpočtové změny č. 5/21
Rozpočtové opatření č. 1/21 Svazku obcí mikroregionu Táborsko
Schválené rozpočtové změny č. 4/21
Schválené rozpočtové změny č. 3/21
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci - stav k 1.2.2021
Schválené rozpočtové změny č. 2/21
Oznámení Českého statistického úřadu ze dne 9.2.2021 o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice
Schválené rozpočtové změny č. 1/21
Svazek obcí mikroregionu Táborsko - Schválený rozpočet na rok 2021
Schválený střednědobý rozpočtový výhled obce Opařany na období 2022 - 2023
Schválený rozpočet obce Opařany na rok 2021
Darovací smlouva - JUNÁK - přístav Třináctka Opařany
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP vydané Mze pod č.j. 18918/2019-MZE-16212, ze dne 3.4.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o opatřeních odchylných od některých ustanovení lesního zákona
Úřední deska - archiv změn