EU MMR logo
Úřední deska
Svazek obcí mikroregionu Táborsko - Návrh rozpočtu na rok 2020
Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Olší - část - domy č. p. - dle přílohy - 28.11.2019
Schválené rozpočtové změny č. 12/19
Veř.vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - stanovení míst.úpravy provozu na silnicích I.třídy č. I/3, I/4, I/19, I/20, I/22, I/23, I/24, I/29 a I/34
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin
Schválené rozpočtové změny č. 11/2019
Rozpočtové opatření č. 2/19 Svazku obcí mikroregionu Táborsko
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci - stav k 1.8.2019
Schválené rozpočtové změny č. 10/19
Schválené rozpočtové změny č. 9/19
Schválené rozpočtové změny č. 8/19
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jč. kraje v roce 2019 - Opařany - oprava kanalizace - č. smlouvy SDO/OREG/221/19
Rozpočtové opatření č. 1/19 Svazku obcí mikroregionu Táborsko
Schválený Závěrečný účet obce Opařany za rok 2018
Schválené rozpočtové změny č. 7/19
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - k. ú. Nové Dvory u Opařan
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - k. ú. Skrýchov u Opařan
Svazek obcí mikroregionu Táborsko - schválený ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2018
Schválené rozpočtové změny č. 6/19
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o opatřeních odchylných od některých ustanovení lesního zákona
Schválený střednědobý rozpočtový výhled obce Opařany na období 2019 - 2020
Schválené rozpočtové změny č. 5/19
Schválené rozpočtové změny č. 4/19
Schválené rozpočtové změny č. 3/19
Schválené rozpočtové změny č. 2/19
Schválené rozpočtové změny č. 1/19
Svazek obcí mikroregionu Táborsko - schválený rozpočet na rok 2019
Úřední deska - archiv změn