EU MMR logo
Úřední deska
Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Opařany - část - 5.2.2020
Záměr obce Opařany - vzájemné darování pozemků v k. ú. Skrýchov u Opařan
Záměr obce Opařany s prodejem pozemku v k. ú. Skrýchov u Opařan
Záměr obce Opařany s prodejem pozemků v k. ú. Skrýchov u Opařan
Záměr obce Opařany s prodejem pozemku v k. ú. Oltyně
Rozpočtové opatření č. 3/2019 Svazku obcí mikroregionu Táborsko
Svazek obcí mikroregionu Táborsko - schválený rozpočet na rok 2020
Schválený střednědobý rozpočtový výhled obce Opařany na období 2021 - 2022
Schválený rozpočet obce Opařany na rok 2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP vydané Mze pod č.j. 18918/2019-MZE-16212, ze dne 3.4.2019
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci - stav k 1.8.2019
Schválený Závěrečný účet obce Opařany za rok 2018
Svazek obcí mikroregionu Táborsko - schválený ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2018
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o opatřeních odchylných od některých ustanovení lesního zákona
Úřední deska - archiv změn