EU MMR logo
Úřední deska
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení stavby I/19 Oltyně - Drhovice, km 89,7 - 92,6 - oprava
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev krajů, konané ve dnech 2. a 3. října 2020
Nařízení mimořádného opatření KHS Jč kraje č. 1/2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů)
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/29 - od Bernartic do Opařan - Úprava průtahu obce Senožaty,si.l II/122 - 1.9.2020 až 20.12.2020
Scvhálené rozpočtové změny č. 8/20
Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku
Darovací smlouva - JUNÁK - přístav Třináctka Opařany
Schválené rozpočtové změny č. 7/20
Schválený Závěrečný účet obce Opařany za rok 2019
Rozpočtová opatření č. 1/20 Svazku obcí mikroregionu Táborsko
Svazek obcí mikroregionu Táborsko - schválený ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2019
Schválené rozpočtové změny č. 6/20
Rozhodnutí - úplná uzavírka silnice I/29 v místě mostu ev. č. 29-009, k. ú. Srlín, okres Písek
Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí v k. ú. Podboří
Schválené rozpočtové změny č. 5/20
Opatření obecné povahy - lesy
Schválené rozpočtové změny č. 4/20
Schválené rozpočtové změny č. 3/20
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci - stav k 1.2.2020
Schválené rozpočtové změny č. 2/20
Schválené rozpočtové změny č. 1/20
Svazek obcí mikroregionu Táborsko - schválený rozpočet na rok 2020
Schválený střednědobý rozpočtový výhled obce Opařany na období 2021 - 2022
Schválený rozpočet obce Opařany na rok 2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP vydané Mze pod č.j. 18918/2019-MZE-16212, ze dne 3.4.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o opatřeních odchylných od některých ustanovení lesního zákona
Úřední deska - archiv změn