EU MMR logo
Úřední deska
Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/29 v úseku Bernartice (okres Písek) - Opařany (okres Tábor)
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY o změně krizových opatření ze dne 7. 1. 2021 - částka č. 6 - zákon č. 9 - 11
Výroční zpráva obce Opařany za rok 2020
Záměr obce Opařany s prodejem pozemku v k. ú. Opařany
Záměr obce Opařany s prodejem pozemku v k. ú. Podboří
Záměr obce Opařany se směnou pozemků v k. ú. Nové Dvory u Opařan
Záměr obce Opařany se směnou pozemků v k. ú. Nové Dvory u Opařan
Svazek obcí mikroregionu Táborsko - Schválený rozpočet na rok 2021
Krizové opatření o omezení pracovní doby orgánů veřejné moci a správních orgánů č.-1379 od-27. prosince-2020 do 10. ledna 2021
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. 12. 2020 - částka č. 237 - zákon č. 578
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 17. 12. 2020 - částka č. 231 - zákon č. 564
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. 12. 2020 - částka č. 220 - zákon č. 532 - 537
Veřejná dražební vyhláška o elektronické dražbě - st. p. č. 13 v k. ú. Skrýchov u Opařan
Schválený střednědobý rozpočtový výhled obce Opařany na období 2022 - 2023
Schválený rozpočet obce Opařany na rok 2021
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci - stav k 1.8.2020
Darovací smlouva - JUNÁK - přístav Třináctka Opařany
Schválený Závěrečný účet obce Opařany za rok 2019
Svazek obcí mikroregionu Táborsko - schválený ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP vydané Mze pod č.j. 18918/2019-MZE-16212, ze dne 3.4.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o opatřeních odchylných od některých ustanovení lesního zákona
Úřední deska - archiv změn