EU MMR logo
Úřední deska
Tisková zpráva MŽP ČR - prominutí úkonů
Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č. 8/2020 ze dne 23. března 2020, o regulačním opatření v dopravě za nouzového stavu
Usnesení vlády ČR - Sbírka - částka č. 45 - krizová opatření
Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č. 1/2020 ze dne 18. března 2020
Tisková zpráva MŽP ČR - ohlašovací povinnosti
Usnesení vlády ČR - Sbírka - částka č. 41 - krizová opatření
Usnesení z jednání RO Opařany č. 23 ze dne 11.3.2020
Usnesení vlády ČR - Sbírka - částka č. 37 - krizová opatření
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky
Opatření obecné povahy o kontrolách na hranicích a další rozhodnutí vlády k nouzovému stavu
Usnesení vlády ČR - Sbírka - částka č. 34 a 35 - krizová opatření
Usnesení vlády ČR - Sbírka - částka č. 32 a 33 - krizová opatření
Usnesení vlády ČR - Sbírka - částka č. 31 - krizová opatření
Usnesení vlády ČR - nouzový stav

Vláda ČR vyhlásila nouzový stav od 14:00 hodin 12. března 2020 na dobu 30 dnů.


Vyhlášení voleb do školské rady při ZŠ při DPN, Opařany 160 - 6. dubna 2020
Schválené rozpočtové změny č. 3/20
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci - stav k 1.2.2020
Schválené rozpočtové změny č. 2/20
Schválené rozpočtové změny č. 1/20
Svazek obcí mikroregionu Táborsko - schválený rozpočet na rok 2020
Schválený střednědobý rozpočtový výhled obce Opařany na období 2021 - 2022
Schválený rozpočet obce Opařany na rok 2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP vydané Mze pod č.j. 18918/2019-MZE-16212, ze dne 3.4.2019
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin
Schválený Závěrečný účet obce Opařany za rok 2018
Svazek obcí mikroregionu Táborsko - schválený ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2018
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o opatřeních odchylných od některých ustanovení lesního zákona
Úřední deska - archiv změn