EU MMR logo
Úřední deska
Zápis Zastupitelstva obce Opařany z jednání č 18 ze dne 20. 10. 2021
Veřejná vyhláška - zahájení územního řízení - Rekonstrukce NN, TS Podboří, č. st. 1040016319
Záměr obce Opařany - směna pozemků v k. ú. Olší u Opařan
Záměr obce Opařany - prodej pozemků v k. ú. Olší u Opařan
Záměr obce Opařany - prodej pozemku v k. ú. Olší u Opařan
Záměr obce Opařany - prodej pozemku v k. ú. Podboří
Záměr obce Opařany - prodej pozemku v k. ú. Podboří
Záměr obce Opařany - prodej pozemku v k. ú. Podboří
Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ v k. ú. Podboří, parcely KN č. 409, 418 a 432
Schválené rozpočtové změny č. 9/21
Veřejná vyhláška - Opatření obecní povahy ,kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy MZE pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020 a č.j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27.7.2020
Schválené rozpočtové změny č. 8/21
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci - stav k 1.8.2021
Schválené rozpočtové změny č. 7/21
Závěrečný účet obce Opařany za rok 2020
Schválené rozpočtové změny č. 6/21
Rozpočtové opatření č. 2/21 Svazku obcí mikroregionu Táborsko
Svazek obcí mikroregionu Táborsko - schválený ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2020
Schválené rozpočtové změny č. 5/21
Rozpočtové opatření č. 1/21 Svazku obcí mikroregionu Táborsko
Schválené rozpočtové změny č. 4/21
Schválené rozpočtové změny č. 3/21
Schválené rozpočtové změny č. 2/21
Oznámení Českého statistického úřadu ze dne 9.2.2021 o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice
Schválené rozpočtové změny č. 1/21
Svazek obcí mikroregionu Táborsko - Schválený rozpočet na rok 2021
Schválený střednědobý rozpočtový výhled obce Opařany na období 2022 - 2023
Schválený rozpočet obce Opařany na rok 2021
Darovací smlouva - JUNÁK - přístav Třináctka Opařany
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP vydané Mze pod č.j. 18918/2019-MZE-16212, ze dne 3.4.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o opatřeních odchylných od některých ustanovení lesního zákona
Úřední deska - archiv změn