Informace

Změna úředních hodin v kanceláři matriky (pokladny a podatelny)

Obecní úřad Opařany oznamuje klientům, že z personálních důvodů omezuje úřední hodiny v kanceláři matriky/pokladny následovně:

Pondělí  8-12 a 13-15

Středa    8-12 a 13-17

V uvedených časech je možné využít kontakt na telefonní linku 381 287 028.

V ostatní dny je možné platbu poplatku uhradit v 1. patře úřadu.


Provozní doba ostatních kanceláří se nemění. Telefonní kontakty na starostku a referenty jsou následující:

724 180 882 – Ing. Andrea Rucká - starostka

602 232 980 - Mgr. Marta Diartová (poplatky, správa hřbitova, zástup na úseku matriky ad.)

731 479 253 – Vladimír Adam (správa majetku obce, smluvní záležitosti ad.)

739 376 352 - Ing. Jitka Hronová (hospodaření obce)


Ověřování podpisů a listin není dočasně možné obecním úřadem zajistit.

Klienti se mohou ve věci ověřování obrátit na provozovnu České pošty.