Informace

Pomoc Ukrajině

Obec Opařany podporuje Ukrajinu v úsilí o zachování nezávislosti. Krizový štáb obce oslovuje občany, kteří mají možnost a vůli ubytovat příchozí z Ukrajiny, aby poskytli svůj kontakt na matriku zdejšího obecního úřadu (tel.: 381 287 028). V případě zájmu poskytnout jiný druh pomoci lze čerpat informace na uvedeném webu krizového štábu města Tábora.