Podpora rodin s dětmi

Podpora rodin s dětmi

Podpora rodin s dětmi

 

Komu je podpora určena:

 • rodinám s dětmi do dovršení 3 let věku (děti narozené od 02.08.2019 do 31.07.2022) s trvalým pobytem na území obce Opařany ke dni 01.08.2022, pokud nevyužívají pobytové sociální služby
 • rodinám s dětmi do dovršení 8 let věku pobírajícím příspěvek na péči (děti narozené od 02.08.2014 do 31.07.2022) s trvalým pobytem na území obce Opařany ke dni 01.08.2022, pokud nevyužívají pobytové sociální služby

 

Základní podmínky nároku na podporu:

 • pobírání příspěvku na bydlení v I. nebo ve II. kalendářním čtvrtletí roku 2022 (nutno doložit potvrzením úřadu práce), nebo
 • pobírání přídavku na dítě v jakémkoliv kalendářním měsíci roku 2022 (nutno doložit potvrzením úřadu práce), nebo
 • čistý příjem do 13.000 Kč na jednoho člena domácnosti (za příjmy se považují příjmy z výdělečné činnosti; příjmy z dávek nemocenského pojištění – peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, nemocenská; rodičovský příspěvek; všechny typy důchodů; podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci; skutečně obdržené výživné aj.)

 

Další podmínky nároku na podporu: 

 • rodič nebo zákonný zástupce dítěte a jeho manžel/ka, druh/družka, partner/ka a další osoby žijící ve společné domácnosti nejsou ke dni podání žádosti o podporu vedeny déle než 6 měsíců v evidenci uchazečů o zaměstnání (nutno doložit potvrzením úřadu práce)
 • proti osobám žijícím ve společné domácnosti nebo jejich majetku není vedeno exekuční řízení ani nařízen výkon rozhodnutí (vymáhání pohledávek soudem)
 • osoby žijící ve společné domácnosti nemají nesplacené závazky vůči obci
 • podporovaná osoba nečerpá současně podporu v dotačním programu Jihočeského kraje na podporu školních a mimoškolních aktivit dětí a mládeže od 3 do 19 let věku

 

Výše podpory:
-    4.000 Kč.

Kde a kdy o podporu žádat:

 • žádosti budou přijímány Obecním úřadě Opařany
 • přijímání žádostí od 20.10.2022 do 15.12.2022

 

Co je třeba doložit:

 • předepsaný formulář Žádosti o podporu v programu Jihočeského kraje – My v tom Jihočechy nenecháme II
 • předepsané potvrzení úřadu práce
 • potvrzení zaměstnavatele o čistém měsíčním příjmu za poslední 3 měsíce před podáním žádosti (u osoby samostatně výdělečně činné formulář pro výpočet čistého příjmu dle daňového přiznání za rok 2021)
 • potvrzení o dalších započitatelných příjmech
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
potvrzeni-uradu-prace285539581.rtf 123.3 Kb
zadost-o-dotaci-podpora-rodin-s-detmi441346451.xlsx 33.4 Kb
formular-pro-vypocet-cisteho-prijmu-dle-danoveho-priznani620836285.xlsx 17.5 Kb