Vyhlášky - odpady
OZV č. 01/2019


o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


OZV č. 01/2015

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území obce, včetně systému nakládání se stavebním odpadem


OZV č. 08/2003

O místních poplatcích