Sběrný dvůr - provozní doba
Změna provozovatele a provozní doby sběrného dvora obce Opařany od 1. března 2011