Archiv - Usnesení RO - 2002 - 2006

zápis č. 55

usnesení č. 45/06

 
U  S  N  E  S  E  N  Í
 
z jednání  Rady obce  Opařany   č. 55  konaného  ve středu  25. ledna  2006  od  18,00  hodin 
v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany.
 
Usnesení č. 45/06             
 
Rada obce po projednání
 
I.   Schvaluje
 
a)     Spisový a skartační řád OÚ Opařany – platnost od 1. února 2006
 
 
 
 
 
 
Jednání ukončeno ve 20,15  hodin.
 
Zapsal :  Vladimír ADAM                                            Ověřovatelé :  Václav  MÁCHA
                                                                                                     Petr  JELÍNEK
                                                   
 
 
 
                                             
Ing. Petr DIART
starosta  obce
 
 
 
 
 
Vyvěšeno:        26. ledna 2006
 
Sejmuto: