Archiv - Usnesení RO - 2002 - 2006

zápis č. 48

usnesení č.39/05

                                                      U  S  N  E  S  E  N  Í
 
z jednání  Rady obce  Opařany   č. 48  konaného  ve středu  21. září 2005  od  18,00  hodin 
 v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany.
 
Usnesení č. 39/05             
 
Rada obce po projednání
 
I. Postupuje zastupitelstvu obce
 
a)     opravu místní komunikace ve Skrýchově u Opařan
 
b)     a doporučuje schválit žádost pana Petra Kvasničky, bytem Opařany 70 o možnost posunutí
         splátek poskytnutého úvěru od obce Opařany
 
Jednání ukončeno ve 19,15  hodin.
 
Zapsal :  Vladimír Adam                                             Ověřovatelé :  JELÍNEK  Petr
                                                                                                      KRLÍN  Jan
                                                   
                                              
Ing. Petr DIART
starosta  obce
 
 
Vyvěšeno:        23. září 2005
 
Sejmuto:          11. října 2005