Archiv - Usnesení RO - 2002 - 2006

zápis č. 38

usnesení č. 31/05

U  S  N  E  S  E  N  Í
 
z jednání  Rady obce  Opařany   č. 38  konaného  ve středu  23. února 2005  od  18,00  hodin 
 v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany.
 
Usnesení č. 31/05               
 
Rada obce po projednání
 
I.   Schvaluje
 
a)            zakoupení použitého neseného rozmetadla za traktor pro zimní posyp za částku
                ve výši 5.000,- Kč
 
b)            přidělení bytu č. 3 (1+KK) ve Skrýchově u Opařan č,.p. 50 panu Karlu Kubálemu
                a paní Janě Marvanové, doposud  bytem Podboří 56
 
c)            poskytnutí daru ve výši 2.500,- Kč bývalé kronikářce obce paní Marii Poskočilové,
                bytem Opařany 156
 
 
III.   Postupuje zastupitelstvu obce
 
a)            návrh smlouvy na provozování veřejné kanalizace a ČOV v částech obce Hodušín,
                Nové Dvory, Oltyně, Olší, Podboří a Skrýchov u Opařan  s formou VaK JČ, a.s.,
                divize Tábor  a tuto postupuje zastupitelstvu obce
 
b)            žádost Jihočeského ornitologického klubu o finanční příspěvek
 
 
c)            žádostí o příspěvek na činnost místních organizací a složek (ČSŽ Opařany,
               SDH Opařany, MS Hájek Olší, MS Opařany)
 
d)            rozšíření počtu řidičů požárních vozidel
 
 
Jednání ukončeno v 19,55  hodin.
 
Zapsal :  ADAM  Vladimír                                           Ověřovatelé :  KOLÁŘ  Jan
                                                                                                    KRLÍN  Jan
                                                   
                                                                 
                                             
Ing. Petr DIART
starosta  obce
 
Vyvěšeno:           28.02.2005
 
Sejmuto:             15.4.2005