Archiv - Usnesení RO - 2002 - 2006

zápis č. 26

usnesení č. 20/04

                                                  U  S  N  E  S  E  N  Í

z jednání  Rady obce  Opařany   č.  26  konaného  ve středu   21. dubna 2004  od  19,00  hodin 

v zasedací  místnosti  Obecního  úřadu  Opařany.

 

Usnesení č. 20/04               

Rada obce po projednání

 

 

I.   Schvaluje

a)            složení konkurzní komise na obsazení místa ředitele ZŠ Opařany v tomto složení:

 

-  Jana Palmová                       -   Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor školství,

                                                         mládeže a tělovýchovy

         -  Mgr. Vladimír Ira                   -   Česká školní inspekce, Jihočeský inspektorát České

                                                          Budějovice

        -  Šárka Selnarová                      -   ZŠ Opařany

        -   Bořek Jelínek              -   ředitel ZŠ Jistebnice

        -  Ing. Petr Diart                 -   starosta obce Opařany

 

b)            přijetí 1 pracovníka do sběrného dvora obce Opařany s účinností od 1.5.2004.

 

c)           nepřipojovat se k trestnímu řízení Okresního soudu ve Zlíně, č.j. Zt 626/2002 ve věci

           obviněného RNDR. Jiřího Matějky – dodavatele knihy „Všeobecná encyklopedie“

 

Jednání ukončeno ve 20,15 hodin.

 

Zapsal :  ADAM  Vladimír                                          Ověřovatelé :  KOLÁŘ  Jan

                                                                                                          BRŮŽEK  Ladislav

                                                   

                                                                                                              

Ing. Petr DIART

starosta  obce

 

 

Vyvěšeno:           23. dubna 2004

 

Sejmuto:             07. května 2004