Archiv - Usnesení RO - 2002 - 2006

zápis č. 16

usnesení č. 13/03

U  S  N  E  S  E  N  Í

 

z jednání  Rady obce  Opařany   č.  16  konaného  ve středu   05. listopadu  2003  od  18,00  hodin  v zasedací  místnosti  Obecního  úřadu  Opařany.

 

Usnesení č. 13/03             

Rada obce po projednání

I.    Stanoví

a)          setkání důchodců obce Opařany v KD „Kovárna“ v Nových Dvorech 

           na  neděli  14. prosince 2003 od 14,00 hodin

 

II.   Zamítá

a)           žádost paní Růženy Cihlářové, bytem Opařany 75 ohledně

        příspěvku na uhlí

 

Jednání ukončeno ve 20,10 hodin.

 

 

 

Zapsal :  ADAM  Vladimír                                     Ověřovatelé :  KOLÁŘ  Jan

                                                                                                         JELÍNEK  Petr  

                                                                                                                      

                                                

 

 

 

 

Ing. Petr DIART

starosta  obce

 

 

 

Vyvěšeno:        07.11.2003

 

 

Sejmuto:           24.11.2003