O obci Opařany

První písemná zmínka o Opařanech se datuje do roku 1268, kdy tvrz Opařany spolu s pivovarem koupil Přemysl Otakar II. Obec Opařany se prvotně skládala ze dvou vsí: Opařany a Opařanky. V husitské době náležely Opařany přechodně k Táboru, pak Janu z Rožmberka a Matěji z Dubče. Po roce 1437 zůstali městu Táboru až do roku 1547.

Období třicetileté války se na obci i jejím nejbližším okolí negativně podepsalo úbytkem osídlení a zpustnutím pozemků a budov. Po krátkém vlastnictví Františky Zlatové začátkem 18. století koupila statek a dva poplužní dvory s příslušnými pozemky Jezuitská kolej sv. Ignáce v Praze a připojila ho k panství dobronickému a bernartickému. Po zrušení řádu v roce 1773připadl majetek studijnímu fondu a byl posléze zakoupen knížecím rodem Paarů (v roce 1825).

Jezuité zde v roce 1727 vystavěli svou rezidenci a později i kostel sv. Františka Xaverského, který stavěl Kilián Ignác Dientzenhofer, jako kopii kostela v pražském Klementinu. Po zrušení řádu jezuitů tu byla v roce 1785 založena fara. Jezuitská rezidence měla zřejmě řadu uplatnění. Podle různých pramenů sloužila jako středisko pro výchovu kazatelů a misionářů. Roku 1829 získal zámek do správy Zemský ústav pro choromyslné a zřídil v něm letní sanatorium. Od roku 1923 slouží jako dětská psychiatrická léčebna.

zdroj: wikipedia.org


Aktuálně

Aktuálně
 

    

 ​    

        

  


Anketa

Kalendář událostí v obciPočasí v Opařanech

středa 23.10.2019
den: 15°C
noc: 8°C
čtvrtek 24.10.2019
den: 17°C
noc: 8°C
pátek 25.10.2019
den: 16°C
noc: 9°C

Zpravodaj obce

Zpravodaj Opařan - 2019

Zpravodaj Opařan - 2018

Zpravodaj Opařan - 2017

Zpravodaj Opařan - 2016Obsazenost sportoviště

Aktuality

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Opařany- část - domy č. p. - dle přílohy - 7.11.2019 od 9 do 14 hodin
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Opařany- část - domy č. p. - dle přílohy - 7.11.2019 od 8 do 9 hodin
více
Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ v k. ú. Olší u Opařan
více
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin
více
Uzavření ordinace praktického lékaře v Opařanech - 24 - 25. října 2019
více
Uzavření sběrného dvora obce Opařany v době státního svátku
více
24. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
více
Hlášení místního rozhlasu - 15.10.2019
více
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/19 -Zárybničná Lhota, Oltyně, Drhovice
více
Rozhodnutí - Povolení uzavírky silnice III/1226 - průtah obcí Nové Dvory do křižovatky se silnicí I/19
více
Povolení stavby vodního díla s názvem "Stádlec - vodovod pro místní části Křída, Hájky, Slavňovice" - doručení veřejnou vyhláškou
více
Hlášení místního rozhlasu - 8.10.2019
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Hodušín - část - domy č. p. 2, 3, 5 a 7 - 23.10.2019
více
Dražební vyhláška C/D4/2019 - pozemek p. č. 933/1 v k. ú. Bežerovice
více
Hlášení místního rozhlasu - 3.10.2019
více