O obci Opařany

První písemná zmínka o Opařanech se datuje do roku 1268, kdy tvrz Opařany spolu s pivovarem koupil Přemysl Otakar II. Obec Opařany se prvotně skládala ze dvou vsí: Opařany a Opařanky. V husitské době náležely Opařany přechodně k Táboru, pak Janu z Rožmberka a Matěji z Dubče. Po roce 1437 zůstali městu Táboru až do roku 1547.

Období třicetileté války se na obci i jejím nejbližším okolí negativně podepsalo úbytkem osídlení a zpustnutím pozemků a budov. Po krátkém vlastnictví Františky Zlatové začátkem 18. století koupila statek a dva poplužní dvory s příslušnými pozemky Jezuitská kolej sv. Ignáce v Praze a připojila ho k panství dobronickému a bernartickému. Po zrušení řádu v roce 1773připadl majetek studijnímu fondu a byl posléze zakoupen knížecím rodem Paarů (v roce 1825).

Jezuité zde v roce 1727 vystavěli svou rezidenci a později i kostel sv. Františka Xaverského, který stavěl Kilián Ignác Dientzenhofer, jako kopii kostela v pražském Klementinu. Po zrušení řádu jezuitů tu byla v roce 1785 založena fara. Jezuitská rezidence měla zřejmě řadu uplatnění. Podle různých pramenů sloužila jako středisko pro výchovu kazatelů a misionářů. Roku 1829 získal zámek do správy Zemský ústav pro choromyslné a zřídil v něm letní sanatorium. Od roku 1923 slouží jako dětská psychiatrická léčebna.

zdroj: wikipedia.org


Aktuálně


 

    

 ​  Aktuálně  Aktuálně

        AktuálněAktuálně

  


Anketa

Kalendář událostí v obciPočasí v Opařanech

neděle 22.9.2019
den: 22°C
noc: 8°C
pondělí 23.9.2019
den: 21°C
noc: 12°C
úterý 24.9.2019
den: 21°C
noc: 12°C

Zpravodaj obce

Zpravodaj Opařan - 2019

Zpravodaj Opařan - 2018

Zpravodaj Opařan - 2017

Zpravodaj Opařan - 2016Obsazenost sportoviště

Aktuality

Uzavření sběrného dvora Opařany
více
Noční výprava Novodvorským pohádkovým královstvím
více
Záměr obce Opařany s prodejem pozemku v k. ú. Olší u Opařan
více
Záměr obce Opařany s prodejem pozemku v k. ú. Opařany
více
Pohádkový les - 5. října 2019
více
Zápis Zastupitelstva obce Opařany z jednání č. 5 ze dne 11.9.2019
více
Svatováclavská pouť - Hodušín - 28. září 2019
více
Usnesení z jednání RO Opařany č. 14 ze dne 11.9.2019
více
Oznámení o vyložení návrhu změněné mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) na parcelách č. 333/9 a 333/10 v k. ú. Olší u Opařan
více
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci - stav k 1.8.2019
více
Žádost o změnu územního plánu
více
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - "Stádlec - vodovod pro místní části Křída, Hájky, Slavňovice"
více
Veřejná vyhláška-prodloužení platnosti stavebního povolení - Opařany - kanalizace a ČOV Podboří
více
Schválené rozpočtové změny č. 10/19
více
Schválené rozpočtové změny č. 9/19
více