erb obce Opařany

ObecOpařany

Opařany, Hodušín, Nové Dvory, Olší, Oltyně, Podboří, Skrýchov u Opařan
 • Opařany

  Opařany

 • Opařany

  Opařany

 • Opařany

  Opařany

 • Oltyně

  Oltyně

 • Hodušín

  Hodušín

 • Opařany

  Opařany

 • Hodušín

  Hodušín

 • Olší

  Olší

 • Opařany

  Opařany

 • Opařany

  Opařany

 • Nové Dvory

  Nové Dvory

 • Skrýchov u Opařan

  Skrýchov u Opařan

 • Skrýchov u Opařan

  Skrýchov u Opařan

 • Olší

  Olší

 • Hodušín

  Hodušín

 • Podboří

  Podboří

 • Skrýchov u Opařan

  Skrýchov u Opařan

 • Podboří

  Podboří

 • Podboří

  Podboří

 • Opařany

  Opařany

Menu


Počasí v Opařanech

pátek 19.4.2019
den: 22°C
noc: 5°C
sobota 20.4.2019
den: 21°C
noc: 6°C
neděle 21.4.2019
den: 22°C
noc: 6°C


Výběr z galerie

po ukončení festivalu


O obci Opařany

První písemná zmínka o Opařanech se datuje do roku 1268, kdy tvrz Opařany spolu s pivovarem koupil Přemysl Otakar II. Obec Opařany se prvotně skládala ze dvou vsí: Opařany a Opařanky. V husitské době náležely Opařany přechodně k Táboru, pak Janu z Rožmberka a Matěji z Dubče. Po roce 1437 zůstali městu Táboru až do roku 1547.

Období třicetileté války se na obci i jejím nejbližším okolí negativně podepsalo úbytkem osídlení a zpustnutím pozemků a budov. Po krátkém vlastnictví Františky Zlatové začátkem 18. století koupila statek a dva poplužní dvory s příslušnými pozemky Jezuitská kolej sv. Ignáce v Praze a připojila ho k panství dobronickému a bernartickému. Po zrušení řádu v roce 1773připadl majetek studijnímu fondu a byl posléze zakoupen knížecím rodem Paarů (v roce 1825).

Jezuité zde v roce 1727 vystavěli svou rezidenci a později i kostel sv. Františka Xaverského, který stavěl Kilián Ignác Dientzenhofer, jako kopii kostela v pražském Klementinu. Po zrušení řádu jezuitů tu byla v roce 1785 založena fara. Jezuitská rezidence měla zřejmě řadu uplatnění. Podle různých pramenů sloužila jako středisko pro výchovu kazatelů a misionářů. Roku 1829 získal zámek do správy Zemský ústav pro choromyslné a zřídil v něm letní sanatorium. Od roku 1923 slouží jako dětská psychiatrická léčebna.

zdroj: wikipedia.org


Anketa

Kalendář událostí v obciPočasí v Opařanech

pátek 19.4.2019
den: 22°C
noc: 5°C
sobota 20.4.2019
den: 21°C
noc: 6°C
neděle 21.4.2019
den: 22°C
noc: 6°C

Zpravodaj obce

Zpravodaj Opařan - 2019

Zpravodaj Opařan - 2018

Zpravodaj Opařan - 2017

Zpravodaj Opařan - 2016Obsazenost sportoviště

Aktuality

Oznámení zahájení územního řízení - Veřejné osvětlení - Opařany - střed
více
Usnesení z jednání RO Opařany č. 7 ze dne 10.4.2019
více
Schválené rozpočtové změny č. 4/2019
více
Materiály pro 3. zasedání Zastupitelstva obce Opařany
více
Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva obce Opařany
více
Pálení čarodějnic v Opařanech - 30. dubna 2019
více
Stavba májky
více
Sousedské velikonoční posezení 21.dubna 2019
více
Prodej kuřiček - Opařany 26. dubna 2019
více
Prodejní výstava květin - Radimovice u Želče - 26. - 27. dubna 2019
více
Veřejná vyhláška- územní rozhodnutí- Stádlec- vodovod
více
Sběr železného šrotu - pátek 26. dubna 2019
více
Uzavření lékárny v Opařanech - 15. - 19. 4. 2019
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie -Oltyně - celá obec - 30.4.2019
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie -Oltyně - část - 25.4.2019
více

Oznámení zahájení územního řízení - Veřejné osvětlení - Opařany - střed
více
Usnesení z jednání RO Opařany č. 7 ze dne 10.4.2019
více
Schválené rozpočtové změny č. 4/2019
více
Materiály pro 3. zasedání Zastupitelstva obce Opařany
více
Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva obce Opařany
více
Pálení čarodějnic v Opařanech - 30. dubna 2019
více
Stavba májky
více
Sousedské velikonoční posezení 21.dubna 2019
více
Prodej kuřiček - Opařany 26. dubna 2019
více
Prodejní výstava květin - Radimovice u Želče - 26. - 27. dubna 2019
více
Veřejná vyhláška- územní rozhodnutí- Stádlec- vodovod
více
Sběr železného šrotu - pátek 26. dubna 2019
více
Uzavření lékárny v Opařanech - 15. - 19. 4. 2019
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie -Oltyně - celá obec - 30.4.2019
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie -Oltyně - část - 25.4.2019
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie -Oltyně - část - 23.4.2019
více
Zápis dětí do MŠ Opařany - 9. a 10. května 2019
více
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o opatřeních odchylných od některých ustanovení lesního zákona
více
Uzavření sběrného dvora obce Opařany - 22. dubna 2019
více
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu
více
Veř.vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici 1/19 a 1/29 v k.ú. Oltyně
více
Čarodějnická diskotéka - 27.4.2019
více
Změna provozu pojízdné pekárny Zlivice
více
Schválené rozpočtové změny č. 3/19
více
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu, konaných ve dnech 24. - 25. května 2019
více
Catering na klíč
více
Prodej chovné drůbeže
více
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci - stav k 1.2.2019
více
Schválené rozpočtové změny č. 2/19
více
Schválené rozpočtové změny č. 1/19
více
Hlášení místního rozhlasu - 10.1.2019
více
Zpravodaj Opařan - 2019
více
Svazek obcí mikroregionu Táborsko - schválený rozpočet na rok 2019
více
Oznámení o vyhlášení revize údajů v katastru nemovitostí k. ú. Olší u Opařan
více
Oznámení o vyhlášení revize údajů v katastru nemovitostí k. u. Oltyně
více
Schválený střednědobý rozpočtový výhled obce Opařany na období 2020 - 2021
více
Schválený rozpočet obce Opařany na rok 2019
více
Osvědčení o účasti v certifikaci lesů - 2018 - 2021
více
Víceúčelové sportovní hřiště Opařany - změna telefonního čísla
více
Schválený Závěrečný účet obce Opařany za rok 2017
více
Osvědčení o úspoře emisí za rok 2017
více
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů
více
Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Táborsko za rok 2017
více
Schválený střednědobý rozpočtový výhled obce Opařany na období 2019 - 2020
více
Digitální povodňový plán obce Opařany
více
Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
více
Oznámení o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace - JUNÁK, přístav Třináctka Opařany
více
Žádost o změnu územního plánu
více
Bezhotovostní platba místních poplatků
více
SMS InfoKanál obecní rozhlas do kapsy
více
Knihovna ve Skrýchově u Opařan - otevírací doba
více