Volba prezidenta ČR 2023

Volba prezidenta ČR 2023

Volba prezidenta ČR 2023

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil na dny 13. a 14. ledna 2023 volbu prezidenta republiky (I. kolo) rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb.

 

Volič může požádat o vydání voličského průkazu touto formou:

  1. Do 6.1.2023 do 16-ti hodin - v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (při ověření podpisu u správních úřadů lze využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že od poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva);
  2. Do 6.1.2023 do 16-ti hodin - v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky;
  3. Do 11.1.2023 do 16-ti hodin osobně na matrice Obecního úřadu Opařany

 

ROZHODNUTÍ PŘEDSEDY SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 27. června 2022 o vyhlášení volby prezidenta republiky 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
prehled-terminu-a-lhut-pro-volbu-prezidenta-republiky-2023-20220701.pdf 301.2 Kb
zadost-o-volicsky-prukaz.doc 42.5 Kb
zadost-o-volicsky-prulaz602370287.pdf 708.7 Kb
stanoveni-minimalniho-poctu-clenu-okrskovych-volebnich-komisi-pro-volbu-prezidenta-cr.pdf 58.9 Kb
informace-o-poctu-a-sidle-volebnich-okrsku233506317.pdf 68.3 Kb