erb obce Opařany

ObecOpařany

Opařany, Hodušín, Nové Dvory, Olší, Oltyně, Podboří, Skrýchov u Opařan
 • Opařany

  Opařany

 • Opařany

  Opařany

 • Opařany

  Opařany

 • Oltyně

  Oltyně

 • Hodušín

  Hodušín

 • Opařany

  Opařany

 • Hodušín

  Hodušín

 • Olší

  Olší

 • Opařany

  Opařany

 • Opařany

  Opařany

 • Nové Dvory

  Nové Dvory

 • Skrýchov u Opařan

  Skrýchov u Opařan

 • Skrýchov u Opařan

  Skrýchov u Opařan

 • Olší

  Olší

 • Hodušín

  Hodušín

 • Podboří

  Podboří

 • Skrýchov u Opařan

  Skrýchov u Opařan

 • Podboří

  Podboří

 • Podboří

  Podboří

 • Opařany

  Opařany

EU MMR logo
Úřední deska
Žádný dokument.
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK 10b a účelových komunikacích na p.p.č. 1579 a 1580 v k. ú. Opařany
více
ČEVAK - vyúčtování nájemného za rok 2018
více
Územní rozhodnutí - Veřejné osvětlení Opařany (střed)
více
"Hasičská soutěž 2019" - střelnice Olší
více
21. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
více
Slyšitelnost místního rozhlasu
více
Oznámení o době a místu konání voleb do Evropského parlamentu
více
Prodej letniček a balkonovek - Stádlec
více
Záměr obce Opařany s prodejem pozemku v k. ú. Olší u Opařan
více
Záměr obce Opařany s prodejem pozemků v k. ú. Opařany
více
Záměr obce Opařany s prodejem nepotřebného majetku - Škoda Felicia kombi LXI
více
Záměr obce Opařany se směnou pozemků v k. ú. Olší u Opařan
více
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2018 a dosažené skutečnosti v témže roce
více
Svazek obcí mikroregionu Táborsko - Návrh závěrečného účtu za rok 2018
více
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2019
více
Schválené rozpočtové změny č. 5/19
více
Dražební vyhláška nemovitosti v k. ú. Opařany, povinný Michael CHARVÁT, Alena CHARVÁTOVÁ
více
Schválené rozpočtové změny č. 4/19
více
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o opatřeních odchylných od některých ustanovení lesního zákona
více
Změna provozu pojízdné pekárny Zlivice
více
Schválené rozpočtové změny č. 3/19
více
Catering na klíč
více
Prodej chovné drůbeže
více
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci - stav k 1.2.2019
více
Schválené rozpočtové změny č. 2/19
více
Schválené rozpočtové změny č. 1/19
více
Hlášení místního rozhlasu - 10.1.2019
více
Zpravodaj Opařan - 2019
více
Svazek obcí mikroregionu Táborsko - schválený rozpočet na rok 2019
více
Oznámení o vyhlášení revize údajů v katastru nemovitostí k. ú. Olší u Opařan
více
Oznámení o vyhlášení revize údajů v katastru nemovitostí k. u. Oltyně
více
Schválený střednědobý rozpočtový výhled obce Opařany na období 2020 - 2021
více
Schválený rozpočet obce Opařany na rok 2019
více
Osvědčení o účasti v certifikaci lesů - 2018 - 2021
více
Víceúčelové sportovní hřiště Opařany - změna telefonního čísla
více
Schválený Závěrečný účet obce Opařany za rok 2017
více
Osvědčení o úspoře emisí za rok 2017
více
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů
více
Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Táborsko za rok 2017
více
Schválený střednědobý rozpočtový výhled obce Opařany na období 2019 - 2020
více
Digitální povodňový plán obce Opařany
více
Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
více
Žádost o změnu územního plánu
více
Bezhotovostní platba místních poplatků
více
SMS InfoKanál obecní rozhlas do kapsy
více
Knihovna ve Skrýchově u Opařan - otevírací doba
více