Informace

Otevření sběrného dvora

Sběrný dvůr bude otevřen v obvyklých časech v upraveném režimu.
Čistý bioodpad ze zahrad je možné nadále odkládat do kontejneru na návsi v Opařanech.

Obec oznamuje občanům, že dne 11.04.2020 bude obnoven provoz sběrného dvora. Pro vjezd do areálu dvora bude nutné respektovat pokyny obsluhy, vjezd povolen vždy jen jednomu vozidlu. Na Velikonoční pondělí bude sběrný dvůr uzavřen.