Informace

Informace o realizaci výstavby nových chodníků v Opařanech

Sdělujeme občanům, že i v letošním roce bude pokračováno s přípravou realizace výstavby nových chodníků v části obce Opařany.

Jedná se o následující výzvy a akce:

Název výzvy IROP: Výzva č. 53 Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD

Název výzvy MAS: MAS Krajina srdce – IROP – ROZVOJ HROMADNÉ DOPRAVY

  • V případě schválení dotace bude realizována výstavba nového chodníku od křižovatky silnic I/29 a MK II/12b (od č. p. 32) až ke zdravotnímu středisku (č. p. 59), včetně přechodu pro chodce, s názvem akce „Výstavba chodníků na poz. parc. č. 1598/1, 42, 1559/11, 1561/12, 1559/3, 1559/35, 1559/34, 1559/33 a 1559/32 k. ú. Opařany.“

Termín realizace se plánuje na období 2020 - 2022