Informace

Informace k ukončení původního vysílacího standardu DVB-T z vysílačů Kleť a Mařský vrch

Ve čtvrtek 19. března 2020 mělo dojít k ukončení původního vysílacího standardu DVB-T z vysílačů Kleť a Mařský vrch, jejichž signál přijímá většina domácností v jižních Čechách. S ohledem na státem nařízená opatření v souvislosti se zvýšeným rizikem výskytu a šíření respiračních onemocnění došlo k posunutí tohoto termínu na 31. března 2020. Obyvatelé domácností, kteří přijímají televizní signál z původní sítě, tak mohou přeladit na kanál 39 až k tomutopozdějšímu, datu. 

 

S jakýmikoli dotazy ohledně termínů vypínání, způsobu přeladění nebo jiných technických problémů můžete kontaktovat Divácké centrum na e-mailu info@ceskatelevize.cz. Podrobnější informace jsou zároveň dostupné na webu www.digict.cz.