Podpora poživatelů důchodu

Podpora poživatelů důchodu

Podpora poživatelů důchodu

 

Komu je podpora určena:
poživatelům starobních, vdovských/vdoveckých a invalidních důchodů s trvalým pobytem v Opařanech ke dni 01. 08. 2022, pokud nevyužívají pobytové sociální služby

 

Základní podmínky nároku na podporu:

 • pobírání příspěvku na bydlení v I. nebo ve II. kalendářním čtvrtletí roku 2022 (nutno doložit potvrzením úřadu práce) nebo
 • čistý příjem do 16 000 Kč u samostatně žijícího poživatele důchodu; v případě poživatele důchodu žijícího ve společné domácnosti s dalšími osobami nesmí čistý příjem na jednoho člena domácnosti přesáhnout 12.000 Kč

Další podmínky nároku na podporu: 

 • proti poživateli důchodu a dalším osobám žijícím ve společné domácnosti nebo jejich majetku není vedeno exekuční řízení ani nařízen výkon rozhodnutí (vymáhání pohledávek soudem)
 • poživatel důchodu a další osoby žijící ve společné domácnosti nemají nesplacené závazky vůči obci

Výše podpory:

 • 4.000 Kč u samostatně žijícího poživatele důchodu
 • 3.000 Kč u poživatele důchodu žijícího ve společné domácnosti s dalšími osobami

Kde a kdy o podporu žádat:

 • žádosti budou přijímány na Obecním úřadě Opařany
 • přijímání žádostí od 20. 10. 2022 do 15. 12. 2022

Co je třeba doložit:

 • předepsaný formulář Žádosti o podporu v programu Jihočeského kraje – My v tom Jihočechy nenecháme II
 • předepsané potvrzení úřadu práce o pobírání příspěvku na bydlení nebo výměr důchodu platný k 01. 08. 2022, příp. potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení
 • u výdělečně činné osoby potvrzení zaměstnavatele o čistém měsíčním příjmu za poslední 3 měsíce před podáním žádosti (u osoby samostatně výdělečně činné formulář pro výpočet čistého příjmu dle daňového přiznání za rok 2021)
 • potvrzení o dalších započitatelných příjmech
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
potvrzeni-uradu-prace393430097.rtf 123.3 Kb
zadost-o-podporu-osoby-zijici-ve-spolecne-domacnosti489801419.xlsx 33.8 Kb
zadost-o-podporu-samostatne-zijici-osoba277896954.xlsx 31.9 Kb