Zpětný odběr

Zpětný odběr použitých světelných zdrojů pocházejících z domácností

 
 
Ve Sběrném dvoře je zřízeno místo zpětného odběru:
 
Kolektivního systému EKOLAMP - použitých světelných zdrojlů pocházejících z domácností :
 

EKOLAMP - osvědčení

 
Veškeré světelné zdroje  jsou odebírány zdarma.