Zpětný odběr

POUČENÍ O ZPĚTNÉM ODBĚRU použitých přenosných baterií

1)    Zpětný odběr použitých přenosných baterií probíhá ve vaší provozovně na základě § 38
        zákona č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a na základě smlouvy
        se společností ECOBAT.
 
2)    Přijímány jsou veškeré „suché“ baterie nebo akumulátory bez ohledu na typ nebo  značku
       do hmotnosti 750 g. Přijímány jsou tedy knoflíkové články, mikrotužkové a tužkové baterie,
       malé  i velké monočlánky, ploché baterie i 9V hranaté baterie, akumulátory do mobilních
       telefonů, notebooků nebo ručního nářadí.
 
3)    Je zakázáno přijímat „mokré“ akumulátory (např. tzv. autobaterie) nebo akumulátory o větší
        hmotnosti než 750 g.
 
4)    Po naplnění shromažďovacího boxu kontaktujte dispečink a sběrný box bude nejpozději
       do 15 kalendářních dnů vyměněn za prázdný.
 
5)    V případě kontroly ze strany orgánů státní správy se prokažte tímto poučením, případně
        kontaktujte kancelář ECOBATu nebo tajemníka OÚ Opařany.
 
 
 
Bezpečnostní upozornění !
 
1)   Do shromažďovacích boxů vkládejte pouze vybité baterie a akumulátory.
 
2)   Nabité baterie a akumulátory, které byste chtěli uložit do sběrného boxu,
      musí být  od sebe izolovány (například ponecháním baterie v původním obalu,
      přelepením kontaktů a pod.), aby nedošlo ke zkratování jejich kontaktů.
 
3)   Odevzdané baterie a akumulátory nikdy nenabíjejte,    nerozebírejte,
       nevystavujte otevřenému ohni a teplotám nad   50 stupňů Celsia.
 
4)   V případě zahřátí nebo zkratování baterií ve sběrném boxu vyneste box mimo
       uzavřenou místnost a zasypte pískem. Nikdy nehaste vodou !