Zpětný odběr
Zpětný odběr použitých světelných zdrojů pocházejících z domácností
Zpětný odběr použitých přenosných baterií
POUČENÍ O ZPĚTNÉM ODBĚRU použitých přenosných baterií