Zastupitelstvo obce

Složení zastupitelstva obce

Pozice Jméno Politická příslušnost Funkce
starosta Ing. Andrea RUCKÁ Občané (BEZPP) starostka obce
místostarosta Oldřich SADIL SNK Opařany (BEZPP) místostarosta
člen rady Ing Jan KOLÁŘ Občané (BEZPP) člen rady obce
člen rady Ing. Lucie KOLÁŘOVÁ Občané (BEZPP) člen rady obce
člen rady Stanislav KOTRBA SNK Opařany (BEZPP) člen rady obce
Lubomír BALÁŽ KSČM (BEZPP) člen zastupitelstva
Ing. Michal DONČUK Občané (BEZPP) člen zastupitelstva
Pavlína GLOTZOVÁ KSČM (ČSSD) člen Kontrolního výboru ZO
Mgr. Petr JELÍNEK SNK Opařany (BEZPP) předseda Kontrolního výboru ZO
Mgr. Jaroslav KADLEC Občané (BEZPP) člen Kontrolního výboru ZO
Milan KODAD SNK Opařany (BEZPP) člen Finančního výboru ZO
Mgr. Jiří KRAVAR SNK Opařany (BEZPP) člen zastupitelstva
Jiří MALÝ Občanské SNK Opařany (BEZPP) člen zastupitelstva
Bc. Blanka SHORNÁ KSČM (BEZPP) předseda Finančního výboru ZO
Ing. Jan VIKTORA Občané (BEZPP) člen zastupitelstva


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.