Vyhlášky

č. 04/2003

kterou se zrušuje vyhláška o dni a místě konání voleb v obci Opařany

 

Zastupitelstvo obce Opařany vydává  v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Článek 1

 

Zrušuje se vyhláška:

1)      O dni a místě konání voleb do zastupitelstva v obci Opařany, ze dne 28.9.1994

2)      O dni a místě konání voleb do Parlamentu České republiky v obci Opařany, ze dne 15.5.1996

3)      O dni a místě konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky v obci Opařany, ze dne 18.9.1996

4)      O dni a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v obci Opařany, ze dne 27.5.1998

5)      O dni a místě konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky v obci Opařany, ze dne 19.10.1998

6)      O dni a místě konání voleb do zastupitelstva v obci Opařany, ze dne 19.10.1998

 

 

 

Článek 2

 

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 18.6.2003

 

 

 

 

 

…………………………………                             ………………………………….

          Ing. Petr Diart                                                                    Petr Jelínek

           starosta obce                                                                místostarosta obce     

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:            02.6.2003

 

 

Sejmuto:             19.6.2003