Archiv - Usnesení RO - 2002 - 2006

zápis č. 8

usnesení č. 7/03

U  S  N  E  S  E  N  Í

 

z jednání  Rady obce  Opařany   č.  8  konaného  ve středu   09. dubna  2003  od  19,00  hodin  v zasedací  místnosti  Obecního  úřadu  Opařany.

 

Usnesení č. 7/03                

                                                                                                                                    Rada obce po projednání

 

 

I.    Schvaluje

a)       uzavření  nové nájemní smlouvy na pozemkové parcely v areálu střelnice Opařany pro samostatné, nepolitické, občanské a sportovní sdružení  Střelecký klub Opařany, IČ 26525569, Opařany 280, jako nástupnické organizace Sportovně střeleckého klubu Opařany č. 680 registrovaného u Českého střeleckého svazu a Střeleckého klubu Opařany č. 24 registrovaného u Asociace praktické střelby České republiky. Jedná se o pozemkové parcely původního pozemkového katastru č. 989/2, 1010, 1011 a stavební parcelu č. 446 v obci a k.ú. Opařany a dále pozemkové  parcely původního pozemkového katastru č. 346, 347/1 a 348/1  v obci Opařany, k.ú. Podboří.

 

b)       uzavření smlouvy o  nájmu  s SK Opařany na část pozemkové parcely PK č. 989/2 a 1010 v obci a k.ú. Opařany pro realizaci přístavby sociálního zařízení a klubovny.

 

c)       uvolnit z rozpočtu obce částku ve výši 1.500,- Kč pro Ochranu fauny ČR, Komenského Náměstí 142, 259 01 Votice.

 

 

II.   Zamítá

a)       návrh pana Jana Koláře o navrácení platu obsluze ČOV Opařany na původní výši

 

 

Jednání ukončeno ve 22,10 hodin.

 

Zapsal :  ADAM  Vladimír                                            Ověřovatelé :  KOLÁŘ Jan

                                                                                                           JELÍNEK  Petr

                                                 

 

 

 

Ing. Petr DIART

starosta  obce

 

Vyvěšeno:            15. dubna 2003

 

Sejmuto:               30. dubna 2003