Archiv - Usnesení RO - 2002 - 2006

zápis č. 7

usnesení č. 6/03

 

U  S  N  E  S  E  N  Í

 

z jednání  Rady obce  Opařany   č.  7  konaného  ve středu   19. března  2003  od  18,00  hodin  v zasedací  místnosti  Obecního  úřadu  Opařany.

 

Usnesení č. 6/03                

                                                                                                                                   

Rada obce po projednání

 

 

I.    Zrušuje

a)       usnesení rady obce č. 5/03 odst. V. písm. a) ze dne 12.3.2003, kterým byla zamítnuta žádost zástupců Panství Bechyně,a.s. ohledně zařazení pozemků p.č. 1134/96, 1135, 1136/2, 1137, 1139, 1140/1, 1140/2, 1141, 1142 a 1595 v obci a k.ú. Opařany do honitby „Opařany“ – Panství Bechyně a se zařazením uvedených pozemků souhlasí

 

 

 

 

               Ing.  DIART  Petr                                                          JELÍNEK  Petr

                    starosta obce                                                          místostarosta  obce

 

 

 

 

 

Vyvěšeno :    20. března 2003

 

 

Sejmuto:        04. dubna 2003