Archiv - Usnesení RO - 2002 - 2006

zápis č. 52

usnesení č. 42/05

U  S  N  E  S  E  N  Í
 
z jednání  Rady obce  Opařany   č. 52  konaného  ve středu  30. listopadu  2005  od 
18,00  hodin  v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany.
 
Usnesení č. 42/05             
 
Rada obce po projednání
 
I.   Schvaluje
 
a)     navýšení příspěvků pro ZO ČSŽ Opařany o 2.000,- Kč a na Vánoční vytrubování
        částku ve výši 3.500- Kč
 
 
 
 
Jednání ukončeno ve 19,45  hodin.
 
Zapsal :  Vladimír Adam                                             Ověřovatelé :  JELÍNEK  Petr
                                                                                                      KRLÍN  Jan
                                                   
                                             
Ing. Petr DIART
starosta  obce
 
 
Vyvěšeno:        05. prosince 2005
 
Sejmuto:          21. prosince 2005