Archiv - Usnesení RO - 2002 - 2006

zápis č. 46

usnesení č. 37/05

                                 U  S  N  E  S  E  N  Í
 
z jednání  Rady obce  Opařany   č. 46  konaného  ve středu  13. července 2005  od  19,00  hodin  
v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany.
 
Usnesení č. 37/05             
 
Rada obce po projednání
 
I.   Schvaluje
 
a)     předloženou trasu pro konání Mezinárodního mistrovství a přeboru ČR v terénních
        soutěžích motocyklů Enduro jednotlivců a družstev, které se bude konat v Opařanech
        ve dnech 13. – 14. srpna 2005.
 
 
 
Jednání ukončeno ve 20,55  hodin.
 
Zapsal :  Vladimír Adam                                             Ověřovatelé :  JELÍNEK  Petr
                                                                                                     KOLÁŘ Jan
                                                   
                                             
Ing. Petr DIART
starosta  obce
 
 
 
Vyvěšeno:          18. července 2005       
 
 
Sejmuto:            01. srpna 2005