Archiv - Usnesení RO - 2002 - 2006

zápis č. 43

usnesení č. 35/05

U  S  N  E  S  E  N  Í
 
z jednání  Rady obce  Opařany   č. 43  konaného  ve středu  18. května 2005  od  19,00  hodin 
v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany.
 
Usnesení č. 35/05             
 
Rada obce po projednání
 
I.   Deleguje
 
a)     zástupce zřizovatele do Školské rady ZŠ Opařany ve složení
         -           Ing. Petr Diart                       -           starosta obce
         -           Petr Jelínek                           -           místostarosta
         -           Blanka Řezáčová                   -           člen ZO
 
II.  Jmenuje
 
a)     Školskou radu ZŠ Opařany ve složení dle voleb a návrhu zřizovatele
         -                      Kolář Petr, Opařany
         -                      Přibylová Vladimíra, Řepeč
         -                      Kafková – Hyblerová Danuše, Opařany
         -                      Selnarová Šárka, Opařany
         -                      Máchová Lenka, Sepekov
         -                      Hladíková Olga, Stádlec
         -                      Ing. Diart Petr, Opařany
         -                      Jelínek Petr, Opařany
         -                      Řezáčová Blanka, Opařany
 
Jednání ukončeno ve 21,00  hodin.
 
Zapsal :  Ing. Petr Diart                                              Ověřovatelé :  JELÍNEK  Petr
                                                                                                     KRLÍN Jan
                                                   
                                             
Ing. Petr DIART
starosta  obce
 
Vyvěšeno:        19. května 2005
 
Sejmuto:          03. června 2005