Archiv - Usnesení RO - 2002 - 2006

zápis č. 40

usnesení č. 32/05

U  S  N  E  S  E  N  Í
 
z jednání  Rady obce  Opařany   č. 40  konaného  ve středu  23. března 2005  od  18,00  hodin 
v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany.
 
Usnesení č. 32/05                   
                                                                                                                                   
Rada obce po projednání
 
I.   Ruší
 
a)       usnesení RO č. 30/05 odst. I písm. b) ze dne 26.01.2005, ohledně úhrad neinvestičních
           nákladů v Mateřské škole Opařany.
 
 
 
 
 
 
 
Jednání ukončeno ve 22,25  hodin.
 
Zapsal :  ADAM  Vladimír                                           Ověřovatelé :  JELÍNEK  Petr
                                                                                                    KRLÍN  Jan
                                                   
                                                                 
 
 
 
                                             
Ing. Petr DIART
starosta  obce
 
 
 
 
Vyvěšeno:           25.3.2005
 
Sejmuto:             08.4.2005