Archiv - Usnesení RO - 2002 - 2006

zápis č. 4

usnesení č. 3/03

U  S  N  E  S  E  N  Í

 

z jednání  Rady obce  Opařany   č.  4  konaného  ve středu   12. února  2003  od  18,00  hodin  v zasedací  místnosti  Obecního  úřadu  Opařany.

 

Usnesení č. 3/03                

                                                                                                                                    Rada obce po projednání

 

I.    Opravuje

a)       usnesení rady obce č. 2/03 odst.IV písm. b) ze dne  15.1.2003 -složení komise pro projednávání přestupků obce Opařany, kdy došlo k chybě při přepisování zápisu. Chybně uveden člen komise Stejskal František se nahrazuje členem Stejskal Josef

 

 

 

 

II.   Postupuje zastupitelstvu obce

a)       žádost Mysliveckého sdružení Opařany o prodej pozemku pod stavbou myslivecké klubovny v areálu střelnice v Opařanech

b)       na vyřazení knih ze Střediskové knihovny Opařany z důvodu jejich opotřebovanosti

 

 

 

ÚKOL

TERMÍN

ZODPOVÍDÁ

3/03 – II – b)

příští jednání ZO

Kravarová Marie

 

 

 

 

 

 

 

               
 

              Ing.  DIART  Petr                                                          JELÍNEK  Petr

                   starosta obce                                                          místostarosta  obce

 

 

 

 

 

Vyvěšeno :    17.02.2003

 

 

Sejmuto:        04.3.2003