Archiv - Usnesení RO - 2002 - 2006

zápis č. 36

usnesení č. 29/05

U  S  N  E  S  E  N  Í
 
z jednání  Rady obce  Opařany   č. 36  konaného  ve středu  12. ledna 2005  od  18,00  hodin  
v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany.
 
Usnesení č. 29/05               
 
Rada obce po projednání
 
I.   Zamítá
 
a)            žádost TJ SDH Nové Dvory o možnost pronájmu skladu bývalé prodejny potravin
                v Nových Dvorech č.p.1 a to až do doby vyřešení způsobu využití celého objektu
 
 
Jednání ukončeno ve 20,10  hodin.
 
Zapsal :  ADAM  Vladimír                                           Ověřovatelé :  JELÍNEK  Petr
                                                                                                     KOLÁŘ  Jan
                                                   
                                                                
                                             
Ing. Petr DIART
starosta  obce
 
Vyvěšeno:           13.01.2005
 
Sejmuto:             28.01.2005