Archiv - Usnesení RO - 2002 - 2006

zápis č. 31

usnesení č. 24/04

U  S  N  E  S  E  N  Í

 

z jednání  Rady obce  Opařany   č. 31  konaného  ve středu   14. července 2004  od  19,00  hodin 

v zasedací  místnosti  Obecního  úřadu  Opařany.

 

Usnesení č. 24/04               


Rada obce po projednání

I.   Schvaluje

a)            přidělení bytu č. 1paní Ivetě Mikšátkové, E.Destinové 1071, Milevsko s předplaceným

            nájmem ve výši 70.000,- Kč a přidělení bytu č. 4 paní Evě Štědronské, Skrýchov

            u Opařan č.p. 22 jako náhradu za dosavadní byt v č.p. 22.         

II.  Zamítá

a)            žádost manželů Milana a Lindy Burčových, bytem Nové Dvory č.p. 20

            ohledně možnosti odpuštění nájmu z bytu jako kompenzaci za případné provedení

            oprav fasády objektu.

 

Jednání ukončeno ve 20,40 hodin.

Zapsal :  ADAM  Vladimír                                           Ověřovatelé :  KRLÍN Jan

                                                                                                    JELÍNEK  Petr

                                                   

                                                                                                               

Ing. Petr DIART

starosta  obce

 

 

Vyvěšeno:           15. července  2004

 

Sejmuto:             11. srpna 2004