Archiv - Usnesení RO - 2002 - 2006

zápis č. 30

usnesení č. 23/04

U  S  N  E  S  E  N  Í

 

z mimořádného jednání  Rady obce  Opařany   č.  30  konaného  ve středu   30. června 2004  od  21,15  hodin  v zasedací  místnosti  Obecního  úřadu  Opařany.

 

Usnesení č. 23/04               

Rada obce po projednání

 I.   Schvaluje

a)        výsledek výběrového řízení na obsazení místa ředitele ZŠ Opařany a souhlasí s podáním žádosti na KÚ JČ kraje  ohledně  schválení vzešlého kandidáta.

  

II.   Ruší

a)        usnesení RO č. 19/04 odst. II písm. a) - podmínečné přidělení bytu č. 3 (1+KK) ve Skrýchově u Opařan č.p. 18 paní Miluši Čikové, Opařany  229 z důvodu nesplnění požadovaných podmínek – nastěhované zařízení vyklidit  nejpozději do 16.7.2004.

 

Jednání ukončeno ve 21,45 hodin.

 

 

Zapsal :  Ing. DIART  Petr                                          Ověřovatelé :  KOLÁŘ  Jan

                                                                                                   JELÍNEK  Petr

                                                    

                                                                                                     

Ing. Petr DIART

starosta  obce

 

 

Vyvěšeno:           02. července  2004

 

Sejmuto:             16. července 2004