Archiv - Usnesení RO - 2002 - 2006

zápis č. 25

usnesení č. 19/04

U  S  N  E  S  E  N  Í

 

z jednání  Rady obce  Opařany   č.  25 konaného  ve středu   07. dubna 2004  od  19,00  hodin  v zasedací  místnosti  Obecního  úřadu  Opařany.

 

Usnesení č. 19/04               

Rada obce po projednání

 

I.    Stanoví

a)            předběžný termín  konání  mimořádného  veřejného  Zastupitelstva  obce  Opařany na středu 21. dubna 2004  od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Opařany.

 

II.   Schvaluje

a)            přidělení bytu v domě č.p. 18 ve Skrýchově u Opařan

     -  Štědronská Eva, Skrýchov u Opařan 22                     - 2 + KK  (byt č. 4)  

     -  Bursík Pavel, Vratkov 19, 257 91 Sedlec- Prčice I       - 2 + KK  (byt č. 2)

              -   Čiková Miluše, Opařany 229                                     - 1 + KK  (byt č. 3)

 

b)            zakoupit příručky „Pro případ ohrožení“ a poté její distribuci do všech rodin.

c)            zadat návrh na zpracování znaku a praporu Obce Opařany.

 

 

III.  Postupuje zastupitelstvu obce

a)            návrh na pojmenování ulic v obci Opařany.

Jednání ukončeno ve 21,45 hodin.

 

Zapsal :  ADAM  Vladimír                                          Ověřovatelé :  KOLÁŘ  Jan

                                                                                                   JELÍNEK  Petr  

                                                   

                                                                

                                              

Ing. Petr DIART

starosta  obce

 

 

Vyvěšeno:           13.4.2004

 

Sejmuto:             27.4.2004