Obec Opařany

Územní plán Opařany
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - "Změna č. 1 ÚP Opařany"
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy "Územní plán Opařany"
Změna č. 1 Územního plánu Opařany
Územní plán Opařany

Aktuality

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
více
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
více
Usnesení z jednání RO Opařany č. 10 ze dne 15.4.2015
více
3. zasedání Zastupitelstva obce Opařany
více
Dražební vyhláška - elektronická dražba - p.p.č. 144/13, 145/4 a 1668 v k. ú. Opařany, Opařany č. p. 118
více
Dražební vyhláška - elektronická dražba - st.p.č.20/1 v k. ú. Opařany, Opařany č. p. 118
více
Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky č. 15/003 - "Sportovní hřiště Opařany"
více
Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek - Národního plánu povodí Labe, Odry a Dunaje
více
SMS InfoKanál obecní rozhlas do kapsy
více
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě - stav k 1.2.2015
více
Knihovna ve Skrýchově u Opařan - otevírací doba
více
Rozšíření separovaného sběru + bioodpad od 1.1.2015
více
Kam s odpady, které nepatří do popelnice?
více

DVD - žehnání obecních symbolů


Kniha o obci Opařany


Územní plán Opařany
více

Pohlednice obce.

Virtuální prohlídka obcemi

Jak často navštěvujete naše stránky?

Denně
odpověď Denně (40%)
40%
Týdně
odpověď Týdně (25%)
25%