Obec Opařany

Územní plán Opařany
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - "Změna č. 1 ÚP Opařany"
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy "Územní plán Opařany"
Změna č. 1 Územního plánu Opařany
Územní plán Opařany

Aktuality

Knihovna ve Skrýchově u Opařan - otevírací doba
více
Regionální produkt - Toulava
více
Veřejná vyhláška - projednání návrhu zprávy o uplatňování ÚP Stádlec
více
Usnesení z jednání RO Opařany č. 4 ze dne 7.1.2015
více
Posuzování vlivů na ŽP - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe"
více
Usnesení z jednání RO Opařany č. 3 ze dne 30.12.2014
více
Nabídka na pronájem provozovny KADEŘNICTVÍ, Opařany 30
více
Zápis dětí do 1.třídy ZŠ
více
Posuzování vlivů na ŽP - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Labe"
více
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2015 pro obec Opařany
více
Rozšíření separovaného sběru + bioodpad od 1.1.2015
více
Dražební vyhláška - elektronická dražba - p.p.č. 1066 - lesní pozemek v k. ú. Opařany
více
Dražební vyhláška - elektronická dražba, Jiřina Hanousková, Opařany 210
více
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě - stav k 1.10.2014
více
PROJEKT DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ
více
Kam s odpady, které nepatří do popelnice?
více

DVD - žehnání obecních symbolů


Kniha o obci Opařany


SMS InfoKanál - informace OÚ "do kapsy"


Územní plán Opařany
více

Pohlednice obce.

Virtuální prohlídka obcemi

Jak často navštěvujete naše stránky?

Denně
odpověď Denně (40%)
40%
Týdně
odpověď Týdně (25%)
25%