Obec Opařany

Územní plán Opařany
Žádost o změnu územního plánu
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - "Změna č. 1 ÚP Opařany"
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy "Územní plán Opařany"
Změna č. 1 Územního plánu Opařany
Územní plán Opařany

Aktuality

Oznámení o přerušení dodávky el. proudu - 19.5.2016 - Opařany - část obce proti rybníku
více
Oznámení o přerušení dodávky el. proudu - 19.5.2016 - Opařany - část obce u rybníka, ulice od trafa
více
Oznámení o přerušení dodávky el. proudu - 19.5.2016 - Opařany - část obce u rybníka a silnice směr Písek
více
Oznámení o přerušení dodávky el. proudu - 19.5.2016 - Opařany - část - od čerp.stanice k obchod. středisku
více
Pouťová taneční zábava
více
Dražební vyhláška - elektronická dražba - pozemek p. č. 378 v k. ú. Olší u Opařan
více
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2016
více
Usnesení z jednání RO Opařany č. 27 ze dne 20.4.2016
více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění Aktualizace č. 3
více
Žádost o změnu územního plánu
více
Opařanská pouť 2016
více
Odchyt psů v obci Opařany
více
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci - stav k 1.2.2016
více
Bezhotovostní platba místních poplatků
více
Dražební vyhláška dražby dobrovolné - zámek Oltyně
více
SMS InfoKanál obecní rozhlas do kapsy
více
Knihovna ve Skrýchově u Opařan - otevírací doba
více
Rozšíření separovaného sběru + bioodpad od 1.1.2015
více

DVD - žehnání obecních symbolů


Kniha o obci Opařany


Územní plán Opařany
více

Pohlednice obce.

Virtuální prohlídka obcemi

Jak často navštěvujete naše stránky?

Denně
odpověď Denně (41%)
41%
Týdně
odpověď Týdně (24%)
24%