Obec Opařany

Virtuální prohlídka obcí


Aktuality

SOMT ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 - NÁVRH
více
Pamětní list POSELSTVÍ obci Opařany - "Po stopách kněze Petra z Prahy do Orvieta"
více
Oznámení o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace - JUNÁK, přístav Třináctka Opařany
více
Usnesení z jednání RO Opařany č. 28 ze dne 12.5.2016
více
CESTOVNÍ DOKLADY PRO DETI
více
Záměr obce Opařany - bezúplatný převod pozemků v k. ú. Podboří
více
Dražební vyhláška - elektronická dražba - pozemek p. č. 378 v k. ú. Olší u Opařan
více
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2016
více
Žádost o změnu územního plánu
více
Odchyt psů v obci Opařany
více
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci - stav k 1.2.2016
více
Bezhotovostní platba místních poplatků
více
SMS InfoKanál obecní rozhlas do kapsy
více
Knihovna ve Skrýchově u Opařan - otevírací doba
více
Rozšíření separovaného sběru + bioodpad od 1.1.2015
více

DVD - žehnání obecních symbolů


Kniha o obci Opařany


Územní plán Opařany
více

Pohlednice obce.

Virtuální prohlídka obcemi

Jak často navštěvujete naše stránky?

Denně
odpověď Denně (41%)
41%
Týdně
odpověď Týdně (24%)
24%