Obec Opařany

Virtuální prohlídka obcí

Aktuality

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - silnice III-/10549 v km 0,300 - 0,400 - 15.10 - 31.10.2016
více
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy- Stanovení přechodné úpravy provozu - silnice II/122, III/10549 a místních komunikací na území obce Opařany (3. etapa opravy silnice I/29)
více
Zápis zastupitelstva obce z jednání č. 9 ze dne 14.9.2016
více
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III/1224, II/122 a III/1231 - oprava mostu ev.č. 1224-1 v Padařově
více
Oznámení o době a místu konání voleb
více
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/29 v Opařanech - 2. etapa
více
Rozhodnutí - částečná uzavírka silnice I/29 v Opařanech - 19.9.2016 až 16.10.2016 (2. etapa)
více
OZV č. 02/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
OZV č. 01/2016, o nočním klidu
více
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci - stav k 1.9.2016
více
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na ořez popř. odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz distribuční soustavy
více
Omezení provozu sběrného dvoru OPAŘANY - 18.9. až 16.10.2016
více
Oprava silnice I/29 v obci Opařany (hlavní silnice Tábor - Písek) - 2. a 3. etapa
více
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Opařany
více
Oznámení o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace - Miroslav Buřil
více
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí v obci Opařany
více
Realizace projektu "Technika pro jednotku SDH obce Opařany"
více
Oznámení o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace - JUNÁK, přístav Třináctka Opařany
více
Žádost o změnu územního plánu
více
Odchyt psů v obci Opařany
více
Bezhotovostní platba místních poplatků
více
Schválený rozpočet obce Opařany na rok 2016
více
SMS InfoKanál obecní rozhlas do kapsy
více
Knihovna ve Skrýchově u Opařan - otevírací doba
více
Rozšíření separovaného sběru + bioodpad od 1.1.2015
více

DVD - žehnání obecních symbolů


Kniha o obci Opařany


Územní plán Opařany
více

Pohlednice obce.

Virtuální prohlídka obcemi

Jak často navštěvujete naše stránky?

Denně
odpověď Denně (41%)
41%
Týdně
odpověď Týdně (24%)
24%